جلد 76 زندان‌ها 2

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 76

الف) اطلاعات شناسنامه‌اي:

عنوان كتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد 76

عنوان فرعي: زندان‌ها (ابوغریب) II (دفتر دوم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

حروف‌چینی: کریمی، فاطمه

صفحه‌آرايي: کریمی، فاطمه

ناظر اجرايي: شیروانی، علی‌اکبر

نمونه‌خوان: اخوان، فاطمه ـ ربی، اکرم ـ رضایی، زهره ـ مافی، شادی

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: 383

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداري در تهيه كتاب:

ـ نوع كتاب براساس عنوان و موضوع 1. تحقيقي و پژوهشي ¡ 2. خاطرات ¡ 3. رمان □ 4. ساير □

ـ روش استفاده از منابع 1. اسنادي ¡ 2. كتابخانه‌اي □ 3. اسناد شفاهي ¡

ج) اطلاعات محتوايي كتاب:

1. مندرجات كتاب:

این کتاب در 671 صفحه و 12 فصل گردآوری شده است. فصل اول تاریخچه زندان ابوغریب، فصل دوم ساختار جمعیتی زندان، فصل سوم ساختار فیزیکی و موقعیت جغرافیایی زندان ابوغریب، فصل هفتم فرماندهی ایرانی، فصل هشتم شاخص‌ترین چهره‌ها و فصل دهم مهم‌ترین وقایع بند اسرای ایرانی زندان ابوغریب را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل پایانی نیز فهرست اسامی کارشناسان و منابعی را در بردارد که در گردآوری مطالب از آنها استفاده شده است. فصل‌های چهار، پنج، شش، نه و یازدهم کتاب باتوجه به شرایط خاص زندان‌ها ـ که مهم‌ترین آنها نگهداری اسرای جنگی به دور از چشم مجامع بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌باشد ـ قابلیت بررسی نداشته و به‌صورت مجزا در ذیل هر فصل توضیحاتی عنوان شده است.

2.‌ زمان دربرگيرنده كتاب: 1359 تأسیس ـ 1363 انحلال

3.‌ همکاران تحقیق: امانی، لیلا ـ مافی، شادی

4. آزادگانی که از مطالب و یا مصاحبه‌های آنها در تألیف این کتاب استفاده شده است:

آ، ناصر ـ ازهاری، هوشنگ ـ اسکندری، فرشید ـ اکبری فراهانی، اسدالله ـ اوشال، جمشید ـ باباجانی حصیری، ابراهیم ـ بازسفیدپی، حاجی ابراهیم ـ حجتی، سیدمنوچهرـ حدادی، محمد ـ دانشور قربانی، عیسی ـ زردبانی، محمدعلی‌ـ زنهاری، حسن ـ سلمان، داوود ـ شرافتی، محمود ـ شط‌نیسانی، علی ـ شفیعی‌فرد، کرامت ـ شیروین، هوشنگ ـ صیاد بورانی، اکبرـ عظیمی راد، هادی ـ علیرضایی، علیرضاـ فنودی، عبدالمجید ـ قادری، محمدصدیق ـ محمود، محمودی‌ـ محمدی، حسن‌ـ مصری‌احمدی وایقانی، حسین.