جلد ۷۶ زندان‌ها ۲

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 76

الف) اطلاعات شناسنامه‌ای:

عنوان کتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد ۷۶

عنوان فرعی: زندان‌ها (ابوغریب) II (دفتر دوم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

حروف‌چینی: کریمی، فاطمه

صفحه‌آرایی: کریمی، فاطمه

ناظر اجرایی: شیروانی، علی‌اکبر

نمونه‌خوان: اخوان، فاطمه ـ ربی، اکرم ـ رضایی، زهره ـ مافی، شادی

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: ۳۸۳

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداری در تهیه کتاب:

ـ نوع کتاب براساس عنوان و موضوع ۱٫ تحقیقی و پژوهشی ¡ ۲٫ خاطرات ¡ ۳٫ رمان □ ۴٫ سایر □

ـ روش استفاده از منابع ۱٫ اسنادی ¡ ۲٫ کتابخانه‌ای □ ۳٫ اسناد شفاهی ¡

ج) اطلاعات محتوایی کتاب:

۱٫ مندرجات کتاب:

این کتاب در ۶۷۱ صفحه و ۱۲ فصل گردآوری شده است. فصل اول تاریخچه زندان ابوغریب، فصل دوم ساختار جمعیتی زندان، فصل سوم ساختار فیزیکی و موقعیت جغرافیایی زندان ابوغریب، فصل هفتم فرماندهی ایرانی، فصل هشتم شاخص‌ترین چهره‌ها و فصل دهم مهم‌ترین وقایع بند اسرای ایرانی زندان ابوغریب را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل پایانی نیز فهرست اسامی کارشناسان و منابعی را در بردارد که در گردآوری مطالب از آنها استفاده شده است. فصل‌های چهار، پنج، شش، نه و یازدهم کتاب باتوجه به شرایط خاص زندان‌ها ـ که مهم‌ترین آنها نگهداری اسرای جنگی به دور از چشم مجامع بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌باشد ـ قابلیت بررسی نداشته و به‌صورت مجزا در ذیل هر فصل توضیحاتی عنوان شده است.

۲٫‌ زمان دربرگیرنده کتاب: ۱۳۵۹ تأسیس ـ ۱۳۶۳ انحلال

۳٫‌ همکاران تحقیق: امانی، لیلا ـ مافی، شادی

۴٫ آزادگانی که از مطالب و یا مصاحبه‌های آنها در تألیف این کتاب استفاده شده است:

آ، ناصر ـ ازهاری، هوشنگ ـ اسکندری، فرشید ـ اکبری فراهانی، اسدالله ـ اوشال، جمشید ـ باباجانی حصیری، ابراهیم ـ بازسفیدپی، حاجی ابراهیم ـ حجتی، سیدمنوچهرـ حدادی، محمد ـ دانشور قربانی، عیسی ـ زردبانی، محمدعلی‌ـ زنهاری، حسن ـ سلمان، داوود ـ شرافتی، محمود ـ شط‌نیسانی، علی ـ شفیعی‌فرد، کرامت ـ شیروین، هوشنگ ـ صیاد بورانی، اکبرـ عظیمی راد، هادی ـ علیرضایی، علیرضاـ فنودی، عبدالمجید ـ قادری، محمدصدیق ـ محمود، محمودی‌ـ محمدی، حسن‌ـ مصری‌احمدی وایقانی، حسین.