جلد 75 زندان‌ها 1

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 75

الف) اطلاعات شناسنامه‌اي:

عنوان كتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد 75

عنوان فرعي: زندان‌ها (عقبه‌ها، بازداشتگاه‌ها و زندان‌های موقت) I (دفتراول)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

حروف‌چینی: کریمی، فاطمه ـ حسنی، هاله ـ مهرنام، سحر

صفحه‌آرايي: کریمی، فاطمه

ناظر اجرايي: شیروانی، علی‌اکبر

نمونه‌خوان: اخوان، فاطمه ـ مافی، شادی

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: 1246

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداري در تهيه كتاب:

ـ نوع كتاب براساس عنوان و موضوع 1. تحقيقي و پژوهشي ¡ 2. خاطرات ¡ 3. رمان □ 4. ساير □

ـ روش استفاده از منابع 1. اسنادي ¡ 2. كتابخانه‌اي □ 3. اسناد شفاهي ¡

ج) اطلاعات محتوايي كتاب:

1. مندرجات كتاب:

این کتاب در 1219 صفحه و سه بخش گردآوری شده است. بخش اول موقعیت مکانی عقبه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد و به ذکر خاطراتی از آزادگان و مهم‌ترین وقایع برحسب تاریخ وقوع پرداخته شده است. بخش دوم موقعیت مکانی بازداشتگاه‌های موقت را مورد بررسی قرار می‌دهد و به ذکر خاطراتی از آزادگان و مهم‌ترین وقایع برحسب تاریخ وقوع پرداخته شده است. بخش سوم به ترتیب تاریخچه، ساختار جمعیتی و ساختار فیزیکی زندان مرکزی سازمان اطلاعات و امنیت عراق؛ هتل الرشید را مورد بررسی قرار می‌دهد و در ادامه به معرفی تفصیلی چهره‌های شاخص این زندان پرداخته شده است. بخش پایانی کتاب نیز فهرست اسامی کارشناسان و منابعی را که در گردآوری مطالب از آنها استفاده شده است در بر دارد.

2.‌ زمان دربرگيرنده كتاب: 1359 تأسیس ـ 1371 انحلال

3.‌ همکاران تحقیق: مافی، شادی

4. آزادگانی که از مطالب و یا مصاحبه‌های آنها در تألیف این کتاب استفاده شده است:

آباد، معصومه ـ آب‌نیکی، رضا ـ آرامی، سید نعمت‌الله ـ آ، ناصر ـ آزادی‌پور، محمود ـ آصفی، خسرو ـ آقا طولابی، حسین ـ آقایی فروشانی، حسن‌علی ـ آگاهی کشه، غلامرضا ـ آل‌سیوف، فرید ـ‌ ابراهیم‌پور آرانی، رضا ـ ابراهیم‌پور، حمیدرضا ـ ابراهیم‌پور، ناصرـ ابراهیمی، سیداحمد ـ ابطحی، فضل‌الدین ـ ابطحی، محمدرضا ـ ابوترابی گودرزی، محمدرضا ـ ابوطالبی، غلامرضا ـ احمدزاده، میکائیل ـ احمدی، حسین ـ‌ احمدی، علیرضا ـ اخروی، محمدصادق ـ اخگری، محمد ـ اخلاقی، اصغرـ ادیب‌پارسا، علی اصغرـ ارفع‌جا، امیرـ ارشادمنش، ماشاء‌الله ـ ازهاری، هوشنگ ـ اسدی‌نژاد، محمد اسماعیل ـ اسدی، یدالله ـ اسکندری، فرشید ـ اسماعیلی سویری، علی ـ اسماعیلی، علی‌اصغرـ اشکان، علی‌ـ اصغری‌نژاد، حسن‌ـ اصغری، علیرضا ـ اصلاحی،‌ فرهنگ ـ اطاعتی، مجید ـ اطمینانی، عباس ـ اعزاز، سیدحسین ـ اعظم‌پور، هدایت‌الله ـ اعلم‌الهدی، ابوالقاسم ـ افخمی، هوشنگ ـ افشار، علی ـ اکبرنیا، حمید ـ اکبری دلیر، قربانعلی ـ اکبری ، صدری ـ البرزی، محمدرضا ـ امیرتیموری، رضا ـ امیرسرداری ،رضا ـ امینی، حسینعلی ـ امینی، سیاوش ـ انجیدنی، حسن ـ انصاری، محمدحسین ـ انگاشته، امیر ـ اوحدی، سعید ـ اوشال، جمشید ـ ایجادی، ابراهیم ـ ایزد، مسعود ـ ایزی، هادی ـ باباجانی‌حصیری، محمد ابراهیم ـ بازوبندی، مجتبی ـ باسره، پیرعلی ـ باغ میرانی، علی‌اکبر ـ باقریان، غلامحسین ـ باقری، رضا ـ بالایی ریگ، ایمانعلی ـ باهوش، محمود ـ بختیاری، محسن ـ بختیاری، مرتضی ـ بختیاری، یوسف ـ برفی‌نژاد، ماندنی ـ بقال‌خرم، سیاوش ـ بگلو‌فرد، علی‌اکبر ـ بناکار، مرتضی ـ بنی‌هاشمی، سیدحبیب ـ بهرامی، شمسی ـ بهزادی‌، نعمت‌الله ـ بهمن‌پور، سهراب ـ بهنام، عباس ـ بی‌آبی، رحیم ـ بیاتی، فریدون ـ بیات، حمید ـ بیدخوری‌، عباس‌ـ پارسانیا، محمد ـ پارسایی، محمد مهدی ـ پارسی، مهدی ـ پازوکی، حسین ـ پازوکی، نصرت‌الله ـ پردل، محمد علی ـ پناهی، محمدنصرت ـ پوراحمدی، اسفندیار ـ پوروزیری، مهدی ـ پویا نفر، سیدجواد ـ پهلوان‌مقدم، محمود ـ پهلوان، برات ـ پیرایی، سیف‌الله ـ تاج‌دوزیان، حمید ـ تاجیک، عطاء‌الله ـ تارتار، علی‌اکبرـ ترابی، یحیی ـ ترکمانی، نادر ـ ترکمن، سیروس ـ تفکری، غلامعلی ـ تقوی‌اقدم، سیدمحمدحسین ـ تقی‌پور، مجید ـ تقی، دانایی ـ تکین، خسرو ـ توتونچیان، مهدی ـ توحیدلو، اسدالله ـ توکلی، محمدعلی ـ تیموری، غلامرضا ـ تیموری، میرزا احمد ـ ثوابی، بیوک ـ جاسمی، سیدمجتبی ـ جاویدان، سیدمهدی ـ جعفری، خشایار ـ جعفری، رضا ـ جعفری، عباس ـ جعفری، قاسم ـ جعفری، مجتبی‌ـ‌ جلیلی میلانی، رسول ـ‌جمالی، محمد ـ جواهری، آرش ـ جهانبخش، محمود ـ‌ چگینی، بهروز ـ چتردوز، دوشنبه ـ حاج باقری، مرتضی ـ حاج محمدحسینی، بهرام ـ حاج نصرالله فرد، سعید ـ حاجی‌زمان، هادی ـ حاجی‌سفتجانی، ناصر ـ حافظ‌آباد، حاج‌علی اکبر ـ‌ حبیبی، علی ـ حجتی، سیدمنوچهر ـ حدادی، محمدعلی ـ حمزه، حسین ـ‌ حسن‌پور، حسین ـ حسین‌پور، داوود ـ حسین‌زاده، مصطفی ـ حسینی‌ترا، ساسان ـ حسینی شیطوری، سیدعلی ـ حسینی، عباس ـ حسینی، سیدعلی ـ حسینی، سیدمحمود ـ حسینی، سیدمهدی ـ حسینی، یونس‌علی ـ حضوری،‌ مهدی ـ حق‌نگهدار، محمدنبی ـ حقی کومله، عظیم ـ حقیقت،‌کاووس ـ حکیم‌خواه، حمید ـ‌حمیدیان شیرازی، کریم ـ حیدرآبادی، محمدرضا ـ حیدری، ‌احمد ـ‌ حیدری، علی‌اشرف ـ خاجی، علی ـ خالصی، محمد ـ خالصی، محمد ـ خاموشی، سیدحسین ـ خاموشی، محمد ـ خانزاده، مهران ـ خدایاری، اکبر ـ خطیبی‌کشکک، محمد ـ خوش بین‌فر، محمدرضا ـ خیرآبادی، علی ـ درچئی، سیدهاشم‌ ـ دینی، حجت ـ دروگر، یحیی، دانشور قربانی، عیسی ـ دهقانی، علی‌اصغر ـ دشتی، سلمان‌ـ دلشاد ـ دهقان، علیرضا ـ دانایی، تقی ـ ذاکری، غلام‌عباس ـ ذاکری، محمد ـ راد، ‌حسین ـ رازقی، علی ـ راسخ‌رزم، رضا ـ ر، ‌محسن ـ راشکی، عباسعلی ـ رامیئجی، اکبر ـ ربّانی، علی ـ ربیعی‌زاده، محمود ـ ربّی،‌ شعبان ـ‌ رجبی، جعفر ـ رحمانیان، عبدالمجید ـ رحمانی، علی‌اکبر ـ رحمانی، موسی ـ رحیمی ریگی، افراسیاب ـ رسایی، سیدامین ـ رستگار مقدم، ابوالفضل ـ رستمی، محمدرضا ـ رضازاده، غلامرضا ـ رضایی، سید حسن ـ رضایی، داراب ـ رضایی، محمدعلی ـ رضایی،‌ منوچهر ـ رضایی، نصرت ـ رضوانی، اسدالله ـ روانشاد، غلامحسین ـ روحانی‌منش، یدالله ـ روزبهانی، احمد ـ‌ روشن،‌ بهزادـ روشنی‌پور، عباسعلی ـ روغنی، اردشیرـ رهبر، سید حسین ـ زارع، اصغر ـ زینلی، جواد ـ زمانی، توکل ـ زارعی، اتاب‌الله ـ زارعی، حسن ـ زارع، عباس ـ زبرجدی قوشچی ـ حسن، زردبانی، محمدعلی ـ زارع، مجید ـ زارع، هاشم ـ ژیان پسندیده ـ ابوالقاسم ـ سارویی‌نسب، محمد ـ ساطور، بهروزـ ساعدی، علیرضا ـ سرشار، حسن ـ سروعلی، آیت‌‌الله ـ سقط سرخاب، علی ـ سگوند، مرتضی ـ سلاجقه، ‌محمدعلی ـ سلطانی‌راد، علی ـ سلطانی، رحمان ـ سلطانی، مسعود ـ سلمان، داوود ـ سلیمی‌فر، رمضانعلی ـ سلیمی، اکبر ـ سلیمی،کاظم ـ سماروک، قاسم ـ سیدزاده، سیدمصطفی ـ سیف‌اللهی، علی ـ سیفی، سید محمد ـ سینه‌سپهر، رمضان ـ شاکری‌فرد، حسین ـ شاه‌مرادیان، ارسلان ـ شاه‌میری، اصغر ـ شاهی، نادرـ شرفی، محمد ـ شریف‌زادگان، علی‌اکبرـ شریفی، ارسلان ـ شعبانی،‌ ابراهیم ـ شعبانی، سهراب ـ شفیعی‌فرد،کرامت ـ شفیعی، امیرمنصور ـ شکربیگی، فرهاد ـ شکری، سلیمان ـ شکیبا، مسعود ـ شم‌آبادی، محمد ابراهیم ـ شمس، پژمان ـ شمس، علیرضا ـ شمسایی، علی‌اکبر ـ شمس‌نورایی، محمدرضا ـ شمسینی (غیاثوند)، شمس‌الله ـ شهابی، محمدرضا ـ شهبازی، شهاب‌الدین ـ شهرباف، عباس ـ شهسواری، علی ـ شهسواری، مهدی ـ شهسواری، وحید ـ شیخ‌ابولی، محمد ـ شیدایی، شکرالله ـ صید‌افکن، علیرضا ـ صابری، اصغر ـ صحت، ‌محمد ـ صالح‌رایگان، سیدعلی ـ صادقی، حسین ـ صراطی، محمدرضا ـ طاهری، علی ـ طیبی‌تفرشی، مهدی ـ طهماسبی‌فولادی، حسین ـ طاهری‌نیا، مصطفی ـ طاووسی،‌ منصور ـ طلوعی، ذوالفقار ـ طاهری‌زاده، علی‌اصغر ـ عاشوری، حسین ـ عالی، مهدی ـ عبادی‌نیا، علیرضا ـ عباسیان‌اصل، علی ـ عباس‌نژاد، جعفر ـ عباسی‌کرلوند، سیدمحمد ـ عباسی گودرزی،‌ صارم ـ عباسی، حسین ـ عباسی، محمد ـ عبدالرسول، همایون ـ عبداللهی، سیدباقر ـ عبدالملکی،‌ صفر ـ عبدی،‌ نقی ـ عجم، محمد ابراهیم ـ عرب‌کرمی، منوچهر ـ عربیان حسین‌آبادی، حسین ـ عزیزآبادی، علی ـ عسگرجوینده، علی ـ عسگری، نصرالله ـ عظیمی، محمدرضا ـ عقدکی، یدالله ـ عقیلی‌قادر، بخشعلی ـ علی‌پور اسماعیل، حسن ـ علیخانی، ‌هاشم ـ علی دوست (قزوینی)، علی ـ علیرضایی پشت‌پری، علی‌محمد ـ علیزاده، علیرضا ـ علیزاده، مهدی ـ عنایتی،‌ حسین ـ غلامی‌نژاد‌، نجف ـ غنی،‌ سیدهادی ـ فارسی، محب‌علی ـ فقانی‌وسطی‌کلائی، حافظ ـ فرزان‌پور، محسن ـ فرج‌پور، میکائیل ـ فاتحی، سیدبهمن ـ فخاری، عبدالرضا ـ فراهانی، رحیم ـ فاتحی، غلامرضاـ فنودی، عبدالمجیدـ فراهانی، داوودـ فخاریان، مصطفی ـ فتحیان نسب، مهدی ـ فتاد شوشتری، علیرضا ـ فصیحی، فرهاد ـ فلاحی، نورمحمد ـ قاسم‌پور، سید محمود ـ قمصری، سیدعلی ـ قشمی، سیدمحمدحسین ـ قبادی، جهانگیرـ قاسم‌خانی، وحید ـ قبادی، امیر ـ قشمی، سیداحمد ـ قربانی مطلق، حمید ـ قیطانی، علی ـ کارگر، عبدالمجیدـ کارگر (کیانفر)، محمدرضا ـ کاشانی، بهمن ـ‌ کاظمی، سیدمحمدرضاـ کافی، محمدحسن ـ کرانی، هادی ـ کرمانیان، سیدحسین ـ کرمعلی، محمد‌ـ کریم‌زاده، غلامرضا ـ کریمیان‌مفرد، داوودـ کلاته، عبدالحسین ـ کوچه مشکی، علیرضا ـ کیانفر، اسدالله ـ کیانی‌نژاد، عسگر ـ کیانی، بیژن ـ کاشانی، بهمن ـ‌کیانفر، اسدالله ـ کرانی، هادی ـ‌ کرمعلی، محمد ـ کارگر، عبدالمجید ـ کیانی، بیژن ـ کاظمی، سیدمحمدرضاـ کرمانیان، سیدحسین ـ کافی، محمدحسن ـ گلزار پور صادقی، سیدعباس ـ گلوند، علی ـ گندمکار، ‌علی ـ گودرزی، محمدحسین ـ‌گاموری، احمد ـ لطفی، محمود ـ لویمی خضیری، جمال ـ لندرودی، مهدی ـ لطفی کهریزی، علیرضاـ مازندرانی، عبدالکریم ـ مبینی، احمد ـ مجاهدی، محمد ـ محبوب‌زاده، ‌عبدالله ـ محبی، مهدی ـ محمد زمانی، احمد ـ محمدی آدرگانی، رسول ـ محمدی‌تبار، محمد ـ محمدی‌سلیمانی، تاجعلی ـ محمدی، احمد ـ محمدی (بروشک)، حسن‌ـ محمدی، حسن ـ محمدی، غلامرضا ـ محمدی، مجتبی ـ محمدی، سید محمود ـ محمودی، محمد ـ مدارایی، غلامعباس ـ‌ مرادی‌تبار، مسعود ـ مرادی‌، علی ـ مرتضایی، سیدمحمد ـ میرسید، سیدحسن ـ میرشمسی، محمدرضا ـ مروتی، حسین ـ مزیدی، رضا ـ مطهری، محمد ـ مظاهری، عبدالرضا ـ مظاهری، منصور ـ مظفر، محمدرضا ـ معروفی، حسین ـ معصومی، هادی ـ معنوی، سیدکمال ـ مقیمی، علیرضا ـ ملاحسینی، اسماعیل ـ ملایری، رسول ـ ملک‌الکتاب خیابانی، غلامحسین ـ ملکی، بهزاد ـ‌ منصف، محمدحسین‌ ـ منصوریان، حسین ـ منصوری‌نژاد، غلامعباس ـ منفرد، مهدی ـ موسوی ابراهیمی، سیدجلال ـ موسوی‌پور، سیداسماعیل ـ موسوی، سیدرضاـ‌ ‌موسوی، سیدفاضل ـ موسوی، سیدقاسم ـ موسوی، محمدجواد ـ مولودی، مسعود ـ مومنی، عیدی ـ مهاجر، بهرام ـ مهاجر، محمدرضا ـ مهرابی، نادرعلی ـ‌ مهران‌پور، عباسعلی ـ مهربان، رامین ـ مهرورز، بهمن ـ مهدی‌زاده، محمد ـ مهین زعیم، حسین‌علی‌ـ میرباقری، محمدحسن‌ـ میرزایی، علی‌اکبر ـ میرزایی، عیسی ـ میرفلاح، رضا ـ میرگلی، سعید ـ میری، سیدناصرـ میاوندچال،کمال ـ نادر، جمال ـ ناصرخیر، شهرام ـ ناهیدی، ابوطالب ناهیدی، فاطمه ـ نبوی، سید مرتضی ـ نظافتی، قدرت‌الله‌ـ نظری، جواد ـ نظری، مهدی ـ نقیبی، ‌محمد ـ نگارستانی، محمد علی ـ نوایی‌پور، عظیم ـ نورآذر، مقصود ـ نورالدینی، سیدعلی ـ نوروزی، حسن ـ نوروزی، علی ـ نوذری، محمدرضا ـ نیک‌زاد، حسن ـ وحیدی‌مطلق، عباس ـ ورمزیار، علی‌اکبر ـ وطن‌خواه، حسن ـ وحیدیان، شهاب ـ ویسی، اسماعیل ـ وجدانی‌پور، محسن ـ واحدی، خالدـ هاشمی، سیداحمد ـ هاشمی، قاسم ـ هژبری‌منش‌، احمد ـ هزاوه‌، مسعود ـ هریجی‌ ولی‌آبادی، شمس‌الله ـ هاشم‌زاده، سیدعلی ـ یعقوبی‌رخنه، علی‌اکبر ـ یزدانی، شهرام ـ یاسینی، حسین ـ یزدی‌سورجانی، قدرت‌الله ـ یوسف‌زاده، احمد.

 

 

«مروری اجمالی بر تاریخچه زندان‌ها»

اسرای در بند نیروهای بعثی در یک تقسیم‌بندی کلی به دو گروه عمده اسرای ثبت‌نام شده توسط کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ و اسرای مفقودالاثر تقسیم می‌شوند.

از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و به اسارت درآمدن اولین گروه از رزمندگان ایرانی، آنها باتوجه‌ به منطقه مرزی به اسارت درآمدنشان توسط بعثی‌ها، مسیرهای متفاوتی را تا رسیدن به اردوگاه‌ طی می‌کردند.

این مسیرها شامل عقبه‌ها، بازداشتگاه‌های موقت و زندان‌هایی می‌شود که در سال‌های جنگ تحمیلی و پس از آن در چندین عملیات گشت شناسایی، اسرا به‌طور موقت و دائم در آنها به‌سر می‌بردند؛ به عنوان مثال افرادی را که در منطقه شلمچه اسیر می‌شدند به ترتیب به تنومه، زبیر و بصره می‌بردند. افرادی را که در دهلران اسیر می‌شدند بیشتر به دو روستای علی‌ شرقی و علی غربی می‌بردند. افرادی را که در مهران، قصرشیرین و نفت‌شهر اسیر می‌شدند، به العماره می‌بردند.

عقبه: بعثی‌ها پس از به اسارت گرفتن رزمندگان ایرانی، آنها را به نزدیک‌ترین مقرّ فرماندهی خود
منتقل می‌کردند و معمولاً اولین‌ بازجویی‌ها در این مکان‌ها (جلولا، القرنه،‌ بدره و …) صورت می‌گرفته است.

در پاره‌ای از موارد بنا به دور بودن مقرّ فرماندهی در بین راه در روستاهایی به استراحت می‌پرداختند (از جمله دو روستای علی غربی و علی شرقی) و اسرای مجروح را در این مرحله به نزدیک‌ترین بیمارستان‌های نظامی منتقل می‌کردند (از جمله بیمارستان‌های نظامی بصره، العماره و الرشید).

بازداشتگاه‌های موقت: پس از طی کردن مسیر قبلی، اسرا به بازداشتگاه‌های متفاوتی برده می‌شدند و بازجویی‌ها حالت رسمی‌تری به خود می‌گرفت و فاز دوم تخلیه اطلاعاتی ـ برای تفکیک عضویتی و شناسایی فرماندهان و عوامل اطلاعاتی ـ آغاز می‌شد.

پایگاه نظامی کرکوک، استخبارات بغداد، مدرسه فلسطینی‌ها واقع در العماره، پایگاه هوانیروز العماره، پایگاه سلیمانیه، پایگاه العباس واقع در بعقوبه، پایگاه القادسیه و… از جمله بازداشتگاه‌های موقت می‌باشند.

زندان: زندان مکانی است که اشخاص از نظر فیزیکی، محدود و توقیف و معمولاً از آزادی‌های شخصی محروم می‌شوند. زندان‌ها به‌طور قراردادی، سازمان‌هایی هستند که بخشی از نظام قضایی کشور محسوب می‌شوند و به‌ منظور کیفر حبس، به‌ عنوان یک مجازات قانونی که به‌صورت حکم از سوی دادگاه صادر شده است، به علت ارتکاب جرم به کار می‌روند.

در بیانی عامیانه در بسیاری از کشورها زندان به‌ عنوان مترادفی برای بازداشتگاه به کار می‌رود، درحالی‌که از نظر قانونی این واژه‌ها به دو نهاد مختلف اختصاص دارد. بازداشتگاه‌ها ویژه نگهداری افرادی است که در انتظار محاکمه‌اند یا هنوز احکام به آنها ابلاغ نشده است، در صورتی‌که در زندان‌ها افرادی هستند که محکومیت قطعی آنها صادر شده است.

زندان‌های بزرگ به بخش‌هایی تقسیم می‌شوند که هر بخش، یک بند نام دارد و قسمت‌هایی مانند اندرزگاه، سلول انفرادی و بهداری نیز در این زندان‌ها وجود دارد.

بعثی‌ها عده‌ای از اسرا را پس از طی کردن مراحل نهایی بازجویی در بازداشتگاه‌های موقت، به اردوگاه‌ها و عده‌ای دیگر را که از نظر نظامی‌ ـ امنیتی دارای ارزش اطلاعاتی ویژه‌ای بودند، به زندان‌های موقت (منظور از زندان موقت، زندان مرکزی سازمان اطلاعات و امنیت کشور عراق واقع در ساختمان هتل الرشید و چند بند از زندان دژبان واقع در پادگان الرشید می‌باشد) و پس از آن به اردوگاه‌ها و یا زندان‌های ابوغریب و دژبان منتقل می‌کردند.

اسامی مهم‌ترین زندان‌ها و بازداشتگاه‌های موقت اسرای ایرانی بدین شرح است:

1ـ ابوغریب: زندانی دائمی واقع در 32 کیلومتری غرب بغداد که بند اسرای ایرانی آن در سال 1359 تأسیس و در سال 1362 منحل شد.

2ـ قرارگاه نیروی هوایی اربیل: استان اربیل در شمال عراق واقع است، قرارگاه در این شهر بود که در زمره عقبه‌ها جای می‌گیرد.

3 ـ استخبارات: بازداشتگاهی موقت واقع در مرکز شهر بغداد بود.

4ـ هتل الرشید: زندان اصلی سازمان اطلاعات و امنیت عراق در ساختمان هتل الرشید واقع در قلب شهر بغداد و جزو زندان‌های موقت بود که در سال 1359 تأسیس و در سال 1364 منحل شد.

5 ـ پادگان العباس: شهری در استان دیالی در شمال شرق بغداد است، پادگانی در این شهر بود که جزو بازداشتگاه‌های موقت است.

6 ـ پایگاه هوانیروز العماره: العماره در استان میسان در جنوب شرقی عراق است، پایگاهی متعلق به نیروی هوایی عراق در این شهر بود که جزو بازداشتگاه‌های موقت است.

7 ـ پادگان القادسیه: واقع در شهر بصره، 545 کیلومتری بغداد و 55 کیلومتری خلیج فارس و جزو بازداشتگاه‌های موقت بود.

8 ـ قرارگاه القرنه: شهری از توابع بصره و نزدیک به مرز ایران و عراق است، قرارگاهی در این شهر بود که در زمره عقبه‌ها جای می‌گیرد.

9ـ قرارگاه بدره: در اطراف شهر کوت در مرکز استان واسط و در 180 کیلومتری بغداد است، قرارگاهی در این شهر بود که در زمره عقبه‌ها جای می‌گیرد.

10ـ پایگاه تنومه: تنومه در جنوبی‌ترین نقطه استان میسان و در نزدیکی بصره است، پایگاه تنومه جزو بازداشتگاه‌های موقت بود.

11ـ پادگان نظامی جلولا: شهر کوچکی واقع در استان دیالی در شمال غرب کردستان عراق است. پادگان نظامی این شهر در زمره عقبه‌ها جای می‌گیرد.

12ـ حلّه: شهری در نزدیکی بغداد است، سیلوهایی در این شهر بود که در زمره عقبه‌ها جای می‌گیرد.

13ـ خانقین: شهری واقع در استان دیالی است، زاغه مهماتی در این شهر بود که جزو بازداشتگاه‌های موقت است.

14ـ دژبان (بند حسن غول): بندی در زندان دژبان واقع در پادگان نظامی الرشید و جزو زندان‌های موقت بود که در سال 1364 تأسیس و در سال 1371 منحل شد.

15ـ دژبان (بند سعدبن ابی‌وقاص) بندی در زندان دژبان واقع در پادگان نظامی الرشید و جزو زندان‌های دائم بود که در سال 1361 تأسیس و در سال 1369 منحل شد.

16ـ دژبان (بند مشروع): بندی در زندان دژبان واقع در پادگان نظامی الرشید و جزو زندان‌های موقت بود که در سال 1364 تأسیس و در سال 1371 منحل شد.

17ـ دژبان (بند محجر): بندی در زندان دژبان واقع در پادگان نظامی الرشید و جزو زندان‌های موقت بود که در سال 1364 تأسیس و در سال 1371 منحل شد.

18ـ پایگاه شکاری دیاله: استان دیاله یا دیالی از استان‌های شمال شرق عراق است، پایگاهی در این شهر بود که در زمره عقبه‌ها جای می‌گیرد.

19ـ پایگاه زبیر: منطقه‌ای در شرقی‌ترین نقطه بصره است، پایگاه زبیر جزو بازداشتگاه‌های موقت بود.

20ـ پایگاه هوانیروز سلیمانیه: شهر سلیمانیه در استان سلیمانیه واقع است، پایگاه هوانیروز سلیمانیه جزو بازداشتگاه‌های موقت بود.

21ـ طاق کسری (مدائن): شهر مدائن در استان دیالی واقع است، اصطبلی در این شهر بود که جزو بازداشتگاه‌های موقت است.

22ـ روستاهای علی‌ شرقی و علی غربی: دو روستای مسکونی در حد فاصل بصره ـ العماره است که جزو عقبه‌ها جای می‌گیرد.

23ـ مدرسه فلسطین: العماره در استان میسان و در جنوب شرقی عراق است؛ مدرسه‌ای موسوم به فلسطین، دبیرستان متروکه‌ای در شهر العماره بود که جزو بازداشتگاه‌های موقت است.

24ـ شکنجه‌گاه کاظمین: شهر کاظمین در استان صلاح‌الدین و در شمال بغداد قرار دارد، شکنجه‌گاهی در نزدیکی این شهر بود که جزو بازداشتگاه‌های موقت است.

25ـ پادگان نظامی کرکوک: کرکوک شهری در 250 کیلومتری شمال بغداد و مرکز استان تمیم است. زندانی مشتمل بر دو بند واقع در پایگاه هوایی کرکوک بود که جزو بازداشتگاه‌های موقت است.

26ـ پادگان نظامی ناصریه: شهر ناصریه مرکز استان ذی‌قار است، پادگانی نظامی در این شهر بود که در زمره بازداشتگاه‌های موقت جای می‌گیرد.