جلد 73 اردوگاه 19 تکریت «افسران» 2

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 73

الف) اطلاعات شناسنامه‌اي:

عنوان كتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد 73

عنوان فرعي: اردوگاه 19 تکریت «افسران» II (دفتر دوم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

حروف‌چینی: مخانیک‌بابایی، افسانه ـ حسنی، هاله ـ رستمی، مریم

صفحه‌آرايي: مخانیک‌بابایی، افسانه

ناظر اجرايي: شیروانی، علی‌اکبر

نمونه‌خوان: امیدبخش، صدیقه ـ رضایی، زهره

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: 1201

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداري در تهيه كتاب:

ـ نوع كتاب براساس عنوان و موضوع 1. تحقيقي و پژوهشي ¡ 2. خاطرات ¡ 3. رمان □ 4. ساير □

ـ روش استفاده از منابع 1. اسنادي ¡ 2. كتابخانه‌اي □ 3. اسناد شفاهي ¡

ج) اطلاعات محتوايي كتاب:

1. مندرجات كتاب:

این کتاب در 1201 صفحه، فصل‌های8 ، 9، 10، 11 و 12 اردوگاه 19 تکریت با نام‌های معرفی برخی از چهره‌های شاخص و معروف اردوگاه، شهدا و متوفیان اردوگاه، تقویم اردوگاهی، آلبوم اردوگاهی و فهرست محققان، کارشناسان و منابع اردوگاه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

2.‌ زمان دربرگيرنده كتاب: 13/7/1367 تأسیس ـ 26/6/1369 انحلال اردوگاه

3.‌ همکاران تحقیق: عودسیمین، نعیمه‌سادات

4. آزادگانی که از مطالب و یا مصاحبه‌های آنها در تألیف این کتاب استفاده شده است:

آریامنش، مهدی ـ احمدشیروانی، احمد ـ ادیب‌پارسا، علی‌اصغر ـ اکبری‌دلیر، قربانعلی ـ امیرسرداری، عبدالرضا ـ احسانی‌فرد، علیرضا ـ اسماعیلی، غلامرضا ـ باباخانیس، گارن ـ پسندیده‌فلاح‌دانا، نادر ـ تیموری، غلامرضا ـ جباری، سیدابوالفضل ـ جعفری، مجتبی ـ جعفری، محسن ـ جمشیدزاده، آقامعلی ـ حسینی، حسین ـ حسنیان‌رودسری، قاسم ـ حیدری، احمد ـ خالصی، محمد ـ خدایاری، اکبر ـ دارابی، علی ـ رجبی، جعفر ـ رستمی، علی‌محمد ـ رضایی، منوچهر ـ ساطور، بهروز ـ سبحانی، کاظم ـ سرپولکی، حسین ـ سلاجقه، محمدعلی ـ سلیمی، اکبر ـ سنجابی‌شیرازی، الیاس ـ شمس‌احمر، مهران ـ صادقیان، غلامرضا ـ صالحی، فریدون ـ صحت، محمد ـ ظهرابی، مهدی ـ عاشوری، حسین ـ عباسی‌گودرزی، صارم ـ فلاح‌دوست، شعاع‌الدین ـ قانعی، محمود ـ قویدل‌علی‌آبادی، رضا ـ قربانی، محمد ـ کارگر (کیانفر)، محمدرضا ـ کرمی، علی‌اکبر ـ کریمشاهیان‌بیدگل، عباس ـ گلمکانی، داوود ـ محمدی (بروشک)، حسن ـ مرآت، محمود ـ ملاحسینی، اسماعیل ـ میرزایی، عیسی ـ موچانی، سیدمحمدرضا ـ ناقد، جمال ـ نعمت‌اللهی، فریدون ـ نگارستانی، محمدعلی ـ نمازی، هاشم ـ وحیدی، حسین ـ وحیدیان، شهاب ـ همتی‌عمداری، رحیم ـ یاسینی، حسین.