جلد 7 اسارت و آزادگان در جراید 6

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 7

الف) اطلاعات شناسنامه‌اي:

عنوان كتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد 7

عنوان فرعي: اسارت و آزادگان در جراید VI (دفتر ششم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

همکاران تحقیق: ترابی، محسن ـ رحمان‌زاده، مهدیه ـ صبور، مرجان ـ امانی، لیلا

حروف‌چيني: حسنی، هاله

صفحه‌آرايي: رستمی‌نخعی، فاطمه

ناظر اجرايي: شیروانی، علی‌اکبر

نمونه‌خوان: حقگو، فاطمه

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: 989

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداري در تهيه كتاب:

ـ نوع كتاب براساس عنوان و موضوع 1. تحقيقي و پژوهشي ¡ 2. خاطرات □ 3. رمان □ 4. ساير □

ـ روش استفاده از منابع 1. اسنادي ¡ 2. كتابخانه‌اي ¡ 3. اسناد شفاهي □

ج) اطلاعات محتوايي كتاب:

1. مندرجات كتاب:

این کتاب در 973 صفحه شامل مجموعه‌ای از روزنامه‌های چاپ شده در مورد مطالب و سخنان مسئولان کشور در زمینه اسرا و اسارت و آزادگان از سال 1380 تا 1382 می‌باشد

2.‌ زمان دربرگيرنده كتاب: 1382 ـ 1380

3.‌ سایر توضیحات ضروری (در صورت نیاز): ـ