جلد ۷ اسارت و آزادگان در جراید ۶

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 7

الف) اطلاعات شناسنامه‌ای:

عنوان کتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد ۷

عنوان فرعی: اسارت و آزادگان در جراید VI (دفتر ششم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

همکاران تحقیق: ترابی، محسن ـ رحمان‌زاده، مهدیه ـ صبور، مرجان ـ امانی، لیلا

حروف‌چینی: حسنی، هاله

صفحه‌آرایی: رستمی‌نخعی، فاطمه

ناظر اجرایی: شیروانی، علی‌اکبر

نمونه‌خوان: حقگو، فاطمه

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: ۹۸۹

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداری در تهیه کتاب:

ـ نوع کتاب براساس عنوان و موضوع ۱٫ تحقیقی و پژوهشی ¡ ۲٫ خاطرات □ ۳٫ رمان □ ۴٫ سایر □

ـ روش استفاده از منابع ۱٫ اسنادی ¡ ۲٫ کتابخانه‌ای ¡ ۳٫ اسناد شفاهی □

ج) اطلاعات محتوایی کتاب:

۱٫ مندرجات کتاب:

این کتاب در ۹۷۳ صفحه شامل مجموعه‌ای از روزنامه‌های چاپ شده در مورد مطالب و سخنان مسئولان کشور در زمینه اسرا و اسارت و آزادگان از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ می‌باشد

۲٫‌ زمان دربرگیرنده کتاب: ۱۳۸۲ ـ ۱۳۸۰

۳٫‌ سایر توضیحات ضروری (در صورت نیاز): ـ