جلد 68 اردوگاه 17 تکریت «مخربین» 2

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 68

الف) اطلاعات شناسنامه‌اي:

عنوان كتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد 68

عنوان فرعي: اردوگاه 17 تکریت «مخربین» II (دفتر دوم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

حروف‌چینی: مخانیک‌بابایی، افسانه‌ ـ مهرنام، سحر ـ رستمی، مریم

صفحه‌آرايي: رستمی‌نخعی، فاطمه

ناظر اجرايي: شیروانی، علی‌اکبر

نام خانوادگي، نام نمونه‌خوان: رضایی، زهره ـ حقگو، فاطمه

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: 940

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداري در تهيه كتاب:

ـ نوع كتاب براساس عنوان و موضوع 1. تحقيقي و پژوهشي ¡ 2. خاطرات ¡ 3. رمان □ 4. ساير □

ـ روش استفاده از منابع 1. اسنادي ¡ 2. كتابخانه‌اي □ 3. اسناد شفاهي ¡

ج) اطلاعات محتوايي كتاب:

1. مندرجات كتاب:

این کتاب در 1000صفحه فصل‌های 8 ، 9، 10، 11 و 12 اردوگاه 17 تکریت با نام‌های معرفی برخی از چهره‌های شاخص و معروف اردوگاه، شهدا و متوفیان اردوگاه، تقویم اردوگاهی، آلبوم اردوگاهی و فهرست محققان، کارشناسان و منابع اردوگاه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

2.‌ زمان دربرگيرنده كتاب: 4/1368 تأسیس ـ 6/1369 انحلال اردوگاه

3.‌ همکاران تحقیق: فیاضی‌پارچین، ملیحه ـ محمدی، محبوبه ـ عبدالوهابی، بتول ـ شیرمحمدی، سکینه

4. آزادگانی که از مطالب و یا مصاحبه‌های آنها در تألیف این کتاب استفاده شده است:

آذرمی، ابوالقاسم ـ آصفی، خسرو ـ احمدی‌نیا، علیرضا ـ ارقند، ابوالفضل ـ اسکندری، حسین ـ اسماعیلی، مفید ـ اسلامی، حسین ـ اعلایی، فرهاد ـ امجدیان، باقر ـ انجیدانی، حسن ـ بهزادی، نعمت‌الله ـ بنی‌هاشمی، سیدحبیب‌الله ـ توتونچیان، مهدی ـ جابری، مهدی ـ جهانبخش، محمود ـ حاج‌نصرالله‌مفرد، سعید ـ حسن‌پور، علی ـ حسینی‌شیطوری، سیدعلی ـ خاموشی، سیدحسن ـ خرم، ناصر ـ خلیل‌پور، حسن ـ زبرجدی، حسن ـ سجاده‌چی، عارف ـ سروعلی، آیت‌الله ـ سیدحسن‌تهرانی، سیدمهدی ـ سیف‌اللهی، علی ـ شاهین، عبدالحسین ـ شیرزادخانی، مرتضی ـ طاهری، علی ـ ظفر، محمدرضا ـ عالی، مهدی ـ عاملی، هاشم ـ عباس‌نژاد، جعفر ـ عرفانی، علی‌اکبر ـ علی‌عسگری، مهدی ـ عسگری، نصرالله ـ عظیمی، علی‌مردان ـ غفاری، حسین ـ فتحی، حسین ـ فردوسی، نورالله ـ قانع، محمدحسن ـ قلیچ‌خانی، اسماعیل ـ کائینی، محمدرضا ـ کریمیان‌مفرد، داوود ـ کندری، صفر ـ مال‌امیر،کرمعلی‌ـ‌ مجاهدی، محمدـ محمودی‌مظفر، علیرضا ـ مسکار، مجتبی ـ معصوم، حبیب‌الله ـ موسوی، سیداحمد ـ مومنی، محمد ـ میرزازاده‌حسینی، سیدرضا ـ میرزایی، حمید ـ ناصری (حنیفر)، کاظم ـ نبوی، سیدمرتضی ـ نصیری، ابراهیم ـ نوایی‌پور، عظیم ـ ولیان، قنبرعلی ـ هزاوه‌، مسعود.