جلد ۶ اسارت و آزادگان در جراید ۵

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 6

الف) اطلاعات شناسنامه‌ای:

عنوان کتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد ۶

عنوان فرعی: اسارت و آزادگان در جراید V (دفتر پنجم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

همکاران تحقیق: ترابی، محسن ـ رحمان‌زاده، مهدیه ـ صبور، مرجان ـ امانی، لیلا

حروف‌چینی: میرزایی، اعظم

صفحه‌آرایی: میرزایی، اعظم ـ رستمی‌نخعی، فاطمه

ناظر اجرایی: شیروانی، علی‌اکبر

نمونه‌خوان: استادهاشمی، مهناز

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: ۷۸۵

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداری در تهیه کتاب:

ـ نوع کتاب براساس عنوان و موضوع ۱٫ تحقیقی و پژوهشی ¡ ۲٫ خاطرات □ ۳٫ رمان □ ۴٫ سایر □

ـ روش استفاده از منابع ۱٫ اسنادی ¡ ۲٫ کتابخانه‌ای ¡ ۳٫ اسناد شفاهی □

ج) اطلاعات محتوایی کتاب:

۱٫ مندرجات کتاب:

این کتاب در ۷۶۹ صفحه شامل مجموعه‌ای از روزنامه‌های چاپ شده در مورد اخبار پیگیری دولت ایران برای ادامه آزادسازی آزادگان و ملوانان و اخبار مربوط به آزادی خلبان آزاده حسین لشگری از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ می‌باشد.

۲٫‌ زمان دربرگیرنده کتاب: ۱۳۷۹ ـ ۱۳۷۷

۳٫‌ سایر توضیحات ضروری (در صورت نیاز): ـ