جلد 5 اسارت و آزادگان در جراید 4

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 5

الف) اطلاعات شناسنامه‌اي:

عنوان كتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد 5

عنوان فرعي: اسارت و آزادگان در جراید IV (دفتر چهارم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

همکاران تحقیق: ترابی، محسن ـ رحمان‌زاده، مهدیه ـ صبور، مرجان ـ امانی، لیلا

حروف‌چيني: میرزایی، اعظم

صفحه‌آرايي: کریمی، فاطمه

ناظر اجرايي: شیروانی، علی‌اکبر

نمونه‌خوان: رضایی، زهره ـ کریمی، فاطمه

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: 853

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداري در تهيه كتاب:

ـ نوع كتاب براساس عنوان و موضوع 1. تحقيقي و پژوهشي ¡ 2. خاطرات □ 3. رمان □ 4. ساير □

ـ روش استفاده از منابع 1. اسنادي ¡ 2. كتابخانه‌اي ¡ 3. اسناد شفاهي □

ج) اطلاعات محتوايي كتاب:

1. مندرجات كتاب:

این کتاب در 837 صفحه شامل مجموعه‌ای از روزنامه‌های چاپ شده در مورد اخبار پیگیری دولت ایران برای ادامه آزادسازی آزادگان و مفقودین و نقل خاطرات آزادگان از انجام مراسمات متعدد در مناسبت‌های مختلف در اردوگاه‌های کشور عراق از سال 1373 تا 1376 می‌باشد.

2.‌ زمان دربرگيرنده كتاب: 1376 ـ 1373

3.‌ سایر توضیحات ضروری (در صورت نیاز): ـ