جلد 4 اسارت و آزادگان در جراید 3

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 4

الف) اطلاعات شناسنامه‌اي:

عنوان كتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد 4

عنوان فرعي: اسارت و آزادگان در جراید III (دفتر سوم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

همکاران تحقیق: ترابی، محسن ـ رحمان‌زاده، مهدیه ـ صبور، مرجان ـ امانی، لیلا

حروف‌چيني: مهرنام، سحر

صفحه‌آرايي: رستمی‌نخعی، فاطمه

ناظر اجرايي: شیروانی، علی‌اکبر

نمونه‌خوان: رضایی، زهره ـ شریف‌خضری، فهیمه

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات:1121

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداري در تهيه كتاب:

ـ نوع كتاب براساس عنوان و موضوع 1. تحقيقي و پژوهشي ¡ 2. خاطرات □ 3. رمان □ 4. ساير □

ـ روش استفاده از منابع 1. اسنادي ¡ 2. كتابخانه‌اي ¡ 3. اسناد شفاهي □

ج) اطلاعات محتوايي كتاب:

1. مندرجات كتاب:

این کتاب در 1105 صفحه شامل مجموعه‌ای از روزنامه‌های چاپ شده در مورد روند آزادسازی اسرای هر دو کشور، نقل خاطرات آزادگان از اردوگاه‌های ارتش بعث و آغاز تحصیل و اشتغال آزادگان از سال 1370 تا 1372 می‌باشد.

2.‌ زمان دربرگيرنده كتاب: 1372 ـ 1370

3.‌ سایر توضیحات ضروری (در صورت نیاز): ـ