جلد ۳۹ اردوگاه ۵ ب تکریت «رهبران» ۲

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 39

الف) اطلاعات شناسنامه‌ای:

عنوان کتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد ۳۹

عنوان فرعی: اردوگاه ۵ ب تکریت «رهبران» II (دفتر دوم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

حروف‌چینی: مخانیک‌بابایی، افسانه ـ حسنی، هاله ـ رستمی، مریم

صفحه‌آرایی: میرزایی، اعظم

ناظر اجرایی: شیروانی، علی‌اکبر

نمونه‌خوان: رضایی، زهره ـ ربی، اکرم

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: ۱۱۷۸

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداری در تهیه کتاب:

ـ نوع کتاب براساس عنوان و موضوع ۱٫ تحقیقی و پژوهشی ¡ ۲٫ خاطرات ¡ ۳٫ رمان □ ۴٫ سایر □

ـ روش استفاده از منابع ۱٫ اسنادی ¡ ۲٫ کتابخانه‌ای □ ۳٫ اسناد شفاهی ¡

ج) اطلاعات محتوایی کتاب:

۱٫ مندرجات کتاب:

این کتاب در ۱۱۶۴ صفحه، فصل‌های ۸ ، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ اردوگاه ۵ ب تکریت با نام‌های معرفی برخی از چهره‌های شاخص و معروف اردوگاه، شهدا و متوفیان اردوگاه، تقویم اردوگاه، آلبوم اردوگاهی و فهرست محققان، کارشناسان و منابع اردوگاه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

۲٫‌ زمان دربرگیرنده کتاب: ۱۳/۲/۱۳۶۶ تأسیس ـ ۴/۶/۱۳۶۹ انحلال اردوگاه

۳٫‌ همکاران تحقیق: محمدی، محبوبه

۴٫ آزادگانی که از مطالب و یا مصاحبه‌های آنها در تألیف این کتاب استفاده شده است:

آذرمی، ابوالقاسم ـ اسدی‌نژاد، محمداسماعیل ـ اکرامی‌فرد، وحیدرضا ـ امینی‌فر، حمید ـ انجیدنی، حسن ـ اوحدی، سعید ـ بخردی، عبدالصاحب ـ بخشی‌زاده، علی ـ براتی‌احمدآبادی، محمد ـ بصیری، مسعود ـ بنی‌هاشمی، سیدحبیب ـ پورهادی، حسین ـ پوروزیری، مهدی ـ توتونچیان، محمدرضا ـ جاوری، محمدمهدی ـ جوزی، عباسعلی ـ چمائی، خدایار ـ حسن‌پور، علی ـ حمیدی، محمود ـ خاموشی، محمد ـ خدری، الیاس‌ ـ رحمانیان، عبدالمجید ـ روغنی، اردشیر ـ زارعیان، بهرام ـ شاهی، کریم ـ شریعتی‌نیاسر، امیرعباس ـ صالحی‌نجف‌آبادی، عبدالحسین ـ صنیعی‌دارانی، کرمعلی ـ طایفه‌نوروز، سعید ـ طلوعی، ذوالفقار ـ طهماسبی، سارم ـ عراقی، حسن ـ عرب، حسین ـ علیدوست، علیرضا ـ فقانی وسطی کلائی، حافظ ـ قائم‌پور، محمدعلی ـ قزلباش، حسین ـ کاظمی‌ترقبان، سیدمحمدرضا ـ کشاورز، رجب‌علی ـ کلانی‌اعرابی، اصغر ـ گلستانی، محسن ـ مجاهدی، محمد ـ مرادی، یعقوب‌علی ـ معنوی، سیدکمال ـ مقدم، حسین ـ مهدیه، محمدرضا ـ مولودی، مسعود ـ ناصری، کاظم ـ نجفی، جهانگیر ـ هارونی‌پور، حسن ـ هزاوه‌ای‌، مسعود.