جلد 39 اردوگاه 5 ب تکریت «رهبران» 2

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 39

الف) اطلاعات شناسنامه‌اي:

عنوان كتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد 39

عنوان فرعي: اردوگاه 5 ب تکریت «رهبران» II (دفتر دوم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

حروف‌چینی: مخانیک‌بابایی، افسانه ـ حسنی، هاله ـ رستمی، مریم

صفحه‌آرايي: میرزایی، اعظم

ناظر اجرايي: شیروانی، علی‌اکبر

نمونه‌خوان: رضایی، زهره ـ ربی، اکرم

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: 1178

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداري در تهيه كتاب:

ـ نوع كتاب براساس عنوان و موضوع 1. تحقيقي و پژوهشي ¡ 2. خاطرات ¡ 3. رمان □ 4. ساير □

ـ روش استفاده از منابع 1. اسنادي ¡ 2. كتابخانه‌اي □ 3. اسناد شفاهي ¡

ج) اطلاعات محتوايي كتاب:

1. مندرجات كتاب:

این کتاب در 1164 صفحه، فصل‌های 8 ، 9، 10، 11 و 12 اردوگاه 5 ب تکریت با نام‌های معرفی برخی از چهره‌های شاخص و معروف اردوگاه، شهدا و متوفیان اردوگاه، تقویم اردوگاه، آلبوم اردوگاهی و فهرست محققان، کارشناسان و منابع اردوگاه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

2.‌ زمان دربرگيرنده كتاب: 13/2/1366 تأسیس ـ 4/6/1369 انحلال اردوگاه

3.‌ همکاران تحقیق: محمدی، محبوبه

4. آزادگانی که از مطالب و یا مصاحبه‌های آنها در تألیف این کتاب استفاده شده است:

آذرمی، ابوالقاسم ـ اسدی‌نژاد، محمداسماعیل ـ اکرامی‌فرد، وحیدرضا ـ امینی‌فر، حمید ـ انجیدنی، حسن ـ اوحدی، سعید ـ بخردی، عبدالصاحب ـ بخشی‌زاده، علی ـ براتی‌احمدآبادی، محمد ـ بصیری، مسعود ـ بنی‌هاشمی، سیدحبیب ـ پورهادی، حسین ـ پوروزیری، مهدی ـ توتونچیان، محمدرضا ـ جاوری، محمدمهدی ـ جوزی، عباسعلی ـ چمائی، خدایار ـ حسن‌پور، علی ـ حمیدی، محمود ـ خاموشی، محمد ـ خدری، الیاس‌ ـ رحمانیان، عبدالمجید ـ روغنی، اردشیر ـ زارعیان، بهرام ـ شاهی، کریم ـ شریعتی‌نیاسر، امیرعباس ـ صالحی‌نجف‌آبادی، عبدالحسین ـ صنیعی‌دارانی، کرمعلی ـ طایفه‌نوروز، سعید ـ طلوعی، ذوالفقار ـ طهماسبی، سارم ـ عراقی، حسن ـ عرب، حسین ـ علیدوست، علیرضا ـ فقانی وسطی کلائی، حافظ ـ قائم‌پور، محمدعلی ـ قزلباش، حسین ـ کاظمی‌ترقبان، سیدمحمدرضا ـ کشاورز، رجب‌علی ـ کلانی‌اعرابی، اصغر ـ گلستانی، محسن ـ مجاهدی، محمد ـ مرادی، یعقوب‌علی ـ معنوی، سیدکمال ـ مقدم، حسین ـ مهدیه، محمدرضا ـ مولودی، مسعود ـ ناصری، کاظم ـ نجفی، جهانگیر ـ هارونی‌پور، حسن ـ هزاوه‌ای‌، مسعود.