جلد 37 اردوگاه 5 الف تکریت «افسران» 2

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 37

الف) اطلاعات شناسنامه‌اي:

عنوان كتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد 37

عنوان فرعي: اردوگاه 5 الف تکریت «افسران» II (دفتر دوم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

حروف‌چینی: مخانیک‌بابایی، افسانه ـ مهرنام، سحر ـ استادهاشمی، مهناز ـ رستمی، مریم

صفحه‌آرايي: حنفی، فریناز

ناظر اجرايي: شیروانی، علی‌اکبر

نمونه‌خوان: رضایی، زهره

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: 867

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداري در تهيه كتاب:

ـ نوع كتاب براساس عنوان و موضوع 1. تحقيقي و پژوهشي ¡ 2. خاطرات ¡ 3. رمان □ 4. ساير □

ـ روش استفاده از منابع 1. اسنادي ¡ 2. كتابخانه‌اي □ 3. اسناد شفاهي ¡

ج) اطلاعات محتوايي كتاب:

1. مندرجات كتاب:

این کتاب در 839 صفحه، فصل‌های‌ 8 ، 9، 10، 11 و 12 اردوگاه 5 الف تکریت با نام‌های معرفی برخی از چهره‌های شاخص و معروف اردوگاه، شهدا و متوفیان اردوگاه، تقویم اردوگاهی، آلبوم اردوگاهی و فهرست محققان، کارشناسان و منابع را مورد بررسی قرار می‌دهد.

2.‌ زمان دربرگيرنده كتاب: 1363 تأسیس ـ 26/9/1369 انحلال اردوگاه

3.‌ همکاران تحقیق: فیاضی‌پارچین‌پارچین، ملیحه ـ محمدی، محبوبه ـ عبدالوهابی، بتول

4. آزادگانی که از مطالب و یا مصاحبه‌های آنها در تألیف این کتاب استفاده شده است:

احدی‌طجری، محمدعلی ـ احمدوندکوهساری، نادر ـ ارومچی، نصرالله ـ آ، ناصر ـ ازهاری، هوشنگ ـ اشکان، علی ـ اصغری، مصطفی ـ امام‌وردی، رجبعلی ـ امیرعلی‌اکبری، ابوالقاسم ـ انجیدنی، حسن ـ بازسفیدپی، حاجی‌ابراهیم ـ پویانفر، سیدجواد ـ حسین‌نژادطرقبه، محمد ـ حمیدیان‌شیرازی، کریم ـ خاموشی، محمد ـ دانشورقربانی، عیسی ـ دهخوارقانی، نصرت ـ رجبعلی‌زاده، صفرعلی ـ زرگر، محمد ـ ساجدی‌سابق، ارسلان ـ شهبازی، شهاب‌الدین ـ صالحی‌مفرد، علی‌اصغر ـ صلواتی، محمدرضا ـ طهماسبی، صارم ـ عبدالله‌زاده، رضا ـ عراقی، اکبر ـ عرب، حسین ـ عسگری، نصرالله ـ علیئی، محمدباقر ـ غلامی، منوچهر ـ فرجی‌داور، بهروز ـ فرجی‌داور، مهران ـ فضل‌الله‌زاده، محمد ـ قریشی، سیدعباس ـ محمدی، حسن ـ محمدی، سیدمحمود ـ مدارایی، غلامعباس ـ موسوی، سیدرضا ـ مولودی، مسعود ـ مهراسبی، ابوالفضل ـ نجفیان، فضل‌الله ـ نصرتی، حبیب ـ نصیری، ابراهیم ـ وزیری‌زاده، احمد.