جلد 32 اردوگاه 4 موصل «پاسداران» 2

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 32

الف) اطلاعات شناسنامه‌اي:

عنوان كتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد 32

عنوان فرعي: اردوگاه 4 موصل «پاسداران» II (دفتر دوم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

حروف‌چینی: حنفی، فریناز

صفحه‌آرايي: رستمی‌نخعی، فاطمه ـ ایلانلو، ندا

ناظر اجرايي: شیروانی، علی‌اکبر

نمونه‌خوان: شریف‌خضیری، فهیمه ـ عابدینی، سمانه ـ اخوان، فاطمه

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: 1045

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداري در تهيه كتاب:

ـ نوع كتاب براساس عنوان و موضوع 1. تحقيقي و پژوهشي ¡ 2. خاطرات ¡ 3. رمان □ 4. ساير □

ـ روش استفاده از منابع 1. اسنادي ¡ 2. كتابخانه‌اي □ 3. اسناد شفاهي ¡

ج) اطلاعات محتوايي كتاب:

1. مندرجات كتاب:

این کتاب در 1037 صفحه، فصل 7 اردوگاه 4 موصل با نام‌ تشکیلات فرماندهی اسرای ایرانی اردوگاه و بخشی از فصل 8 معرفی برخی از چهره‌های شاخص و معروف اردوگاه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

2.‌ زمان دربرگيرنده كتاب: 16/6/1361 تأسیس ـ 24/5/1369 انحلال اردوگاه

3.‌ همکاران تحقیق: عابدینی، سمانه ـ محمدی‌نیا، طیبه ـ واحدی، مهناز

4. آزادگانی که از مطالب و یا مصاحبه‌های آنها در تألیف این کتاب استفاده شده است:

آرامی، سعید ـ ابوالحسنی، احمد ـ احدطجری، علی‌محمد ـ اخوان، علیرضا ـ اسحاقی، محمد ـ اکبری، محسن ـ آگاهی‌کشه، غلامرضا ـ امیری، محمد ـ آهنگریان، محرمعلی ـ اوحدی، سعید ـ باریکانی، سیدشجاع ـ بیات، علی ـ بیاتی، فریدون ـ بیادی، رضا ـ پازوکی، نصرت ـ پروین، خیرالله ـ تاجیک، عطاءالله ـ ثریایی، محسن ـ ثنایی‌فر، اسماعیل ـ جمشیدی اردشیری، محمدحسن ـ جوکارقمی، مصطفی ـ حدادی، محمدعلی ـ حسن‌زاده، علی ـ حضوری، مهدی ـ حیدری‌بروجنی، محسن ـ درچئی، سیدهاشم ـ دیدارزاده، علی ـ رباط‌جزی، علی‌اصغر ـ رجایی، حسن ـ رحمان‌زاده، یدالله ـ رحمانیان، عبدالمجید ـ رضایی، محمدعلی ـ رنگین‌کمان، محمدرضا ـ روزبهانی، احمد ـ زارع، اصغر ـ زردبانی، علی ـ شرافتی، محمود ـ شملی، شکربیگی ـ رضا، فرهاد ـ شهبندی، مسعود ـ شهسواری، مهدی ـ شوخ‌چشم، اکبر ـ صالح‌آبادی، علی‌اصغر ـ صادقی، حسین ـ طاهری‌زاده، علی‌اصغر ـ طاهری‌نژاد، محمدعلی ـ طایفه‌نوروز، سعید ـ طلوعی، ذوالفقار ـ عباسی، محمدباقر ـ علاقمندان، مهدی ـ علیلو، علی ـ علیئی، محمدباقر ـ غلاث، مجید ـ فروزان‌‌پور، محسن ـ قره‌باغی، ناصر ـ قشمی، سیداحمد ـ کرمعلی، محمد ـ کمپانی، قاسمعلی ـ کشایی، عباس ـ گلشنی، محمدرضا ـ گودرزی، علی‌عباس ـ مدرسی، عبدالله ـ مرادی، یعقوبعلی ـ مروتی، حسین ـ مهدی، حسن ـ مختص‌آبادی، حمیدرضا ـ معصوم‌شاهی، محسن ـ ملایری، رسول ـ ممقانی، محمد ـ مهاجر، محمدرضا ـ میرباقری، محمدحسن ـ میرزایی، اصغر ـ میرشمسی، محمدرضا ـ میرقاسمی ـ میرنصیری، محمد ـ میری، سیدناصر ـ نبی، سعادت ـ ندرلو، روح‌الله ـ نریمی‌سا، عیسی ـ نظری، مهدی ـ نوایی‌پور، عظیم