جلد ۳ اسارت و آزادگان در جراید ۲

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 3

الف) اطلاعات شناسنامه‌ای:

عنوان کتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد ۳

عنوان فرعی: اسارت و آزادگان در جراید II (دفتر دوم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

همکاران تحقیق: ترابی، محسن ـ رحمان‌زاده، مهدیه ـ صبور، مرجان ـ امانی، لیلا

حروف‌چینی: میرزایی، اعظم

صفحه‌آرایی: رستمی‌نخعی، فاطمه ـ حسنی، هاله

ناظر اجرایی: شیروانی، علی‌اکبر

نمونه‌خوان: حقگو، فاطمه

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: ۹۵۴

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداری در تهیه کتاب:

ـ نوع کتاب براساس عنوان و موضوع ۱٫ تحقیقی و پژوهشی ¡ ۲٫ خاطرات □ ۳٫ رمان □ ۴٫ سایر □

ـ روش استفاده از منابع ۱٫ اسنادی ¡ ۲٫ کتابخانه‌ای ¡ ۳٫ اسناد شفاهی □

ج) اطلاعات محتوایی کتاب:

۱٫ مندرجات کتاب:

این کتاب در ۹۳۹ صفحه شامل مجموعه‌ای از روزنامه‌های چاپ شده در مورد اتمام جنگ، اتفاقات مربوط به آن و آزادی اسرا (آزادگان) در سال ۱۳۶۹ می‌باشد.

۲٫‌ زمان دربرگیرنده کتاب: ۱۳۶۹

۳٫‌ سایر توضیحات ضروری (در صورت نیاز): ـ