جلد 3 اسارت و آزادگان در جراید 2

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 3

الف) اطلاعات شناسنامه‌اي:

عنوان كتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد 3

عنوان فرعي: اسارت و آزادگان در جراید II (دفتر دوم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

همکاران تحقیق: ترابی، محسن ـ رحمان‌زاده، مهدیه ـ صبور، مرجان ـ امانی، لیلا

حروف‌چيني: میرزایی، اعظم

صفحه‌آرايي: رستمی‌نخعی، فاطمه ـ حسنی، هاله

ناظر اجرايي: شیروانی، علی‌اکبر

نمونه‌خوان: حقگو، فاطمه

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: 954

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداري در تهيه كتاب:

ـ نوع كتاب براساس عنوان و موضوع 1. تحقيقي و پژوهشي ¡ 2. خاطرات □ 3. رمان □ 4. ساير □

ـ روش استفاده از منابع 1. اسنادي ¡ 2. كتابخانه‌اي ¡ 3. اسناد شفاهي □

ج) اطلاعات محتوايي كتاب:

1. مندرجات كتاب:

این کتاب در 939 صفحه شامل مجموعه‌ای از روزنامه‌های چاپ شده در مورد اتمام جنگ، اتفاقات مربوط به آن و آزادی اسرا (آزادگان) در سال 1369 می‌باشد.

2.‌ زمان دربرگيرنده كتاب: 1369

3.‌ سایر توضیحات ضروری (در صورت نیاز): ـ