جلد 29 اردوگاه 3 الف و ب موصل «موصل کوچک» 2

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 29

الف) اطلاعات شناسنامه‌اي:

عنوان كتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد 29

عنوان فرعي: اردوگاه 3 الف و 3 ب موصل «موصل کوچک» II (دفتر دوم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

حروف‌چینی: مخانیک‌بابایی، افسانه ـ حسنی، هاله ـ استادهاشمی، مهناز ـ رستمی، مریم

صفحه‌آرايي: رستمی‌نخعی، فاطمه

ناظر اجرايي: شیروانی، علی‌اکبر

نمونه‌خوان: رضایی، زهره

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: 931

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداري در تهيه كتاب:

ـ نوع كتاب براساس عنوان و موضوع 1. تحقيقي و پژوهشي ¡ 2. خاطرات ¡ 3. رمان □ 4. ساير □

ـ روش استفاده از منابع 1. اسنادي ¡ 2. كتابخانه‌اي □ 3. اسناد شفاهي ¡

ج) اطلاعات محتوايي كتاب:

1. مندرجات كتاب:

این کتاب در 655 صفحه، فصل‌های 8 ، 9، 10، 11 و 12 اردوگاه 3 الف و 3 ب موصل با نام‌های معرفی برخی از چهره‌های شاخص و معروف اردوگاه، شهدا و متوفیان اردوگاه، تقویم اردوگاهی، آلبوم اردوگاهی و فهرست محققان،کارشناسان و منابع را مورد بررسی قرار می‌دهد

2.‌ زمان دربرگيرنده كتاب: 9/1362 تأسیس ـ 12/1362 انحلال اردوگاه 3 الف موصل

24/1/1361 تأسیس(اردوگاه 3 الف موصل) ـ 23/4/1367 انحلال اردوگاه 3 ب موصل

3.‌ همکاران تحقیق: محمدی، محبوبه ـ ژاله‌کریمیان، فهیمه ـ ده‌پائینی، طاهره ـ منصوری‌آریا، زهرا ـ نعمتی، عاطفه ـ برخوردای، مهسا (اردوگاه 3 ب موصل)

4. آزادگانی که از مطالب و یا مصاحبه‌های آنها در تألیف این کتاب استفاده شده است:

احمدی، علیرضا ـ اکبری، محسن ـ بنی‌هاشمی، سیدحبیب ـ روزبهانی، احمد ـ شهسواری، مهدی ـ علیئی، محمدباقر ـ قره‌باغی، ناصر (اردوگاه 3 الف موصل)

آجرلو، احمد ـ آل‌کثیر، حسین ـ احمدی، حسین ـ اقدامی، محمود ـ باریکانی، سیدشجاع ـ جیشی، عبدالله ـ جمشیدی اردشیری، محمدحسن ـ حق‌شناس، محمد ـ حق‌نگهدار، محمدنبی ـ دباغ‌پور، نادر ـ دولتی، امیر ـ رحمانیان، عبدالمجید ـ رفیعی‌زاده، علی ـ زارعی، علی ـ سعیدی، نصرالله ـ شکیبا، مسعود ـ شمس‌اللهی، عبدالحمید ـ شملی، رضا ـ صالحی، عبدالحسین ـ عباسی، عزیزالله ـ عباسی، محمدباقر ـ عسگری، محمدرضا ـ عطایی، سیامک ـ علی‌حسنی، یونس ـ عمادی، سیدرسول ـ سخراوی، فاخر ـ معیاری، محمد ـ منوچهری، مجید ـ میرشمسی، محمدرضا ـ نادری، محمود ـ ناظم، قدرت‌الله ـ نوتاش، عبدالامیر ـ هاشمی، علی‌اکبر (اردوگاه 3 ب موصل)