جلد 27 اردوگاه 2 ب موصل «موصل خیبری‌ها» 4

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 27

الف) اطلاعات شناسنامه‌اي:

عنوان كتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد 27

عنوان فرعي: اردوگاه 2ب موصل «خیبری‌ها» IV (دفتر چهارم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

حروفچینی: مهرنام، سحر ـ رستمی، مریم

صفحه‌آرايي: حسنی، هاله

ناظر اجرايي: شیروانی، علی‌اکبر

نام خانوادگي، نام نمونه‌خوان: رضایی، زهره

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: 1156

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداري در تهيه كتاب:

ـ نوع كتاب براساس عنوان و موضوع 1. تحقيقي و پژوهشي ¡ 2. خاطرات ¡ 3. رمان □ 4. ساير □

ـ روش استفاده از منابع 1. اسنادي ¡ 2. كتابخانه‌اي □ 3. اسناد شفاهي ¡

ج) اطلاعات محتوايي كتاب:

1. مندرجات كتاب:

این کتاب در 730 صفحه، فصل‌های 10، 11 و 12 اردوگاه 2ب موصل با نام‌های تقویم اردوگاهی، آلبوم اردوگاهی و فهرست محققان، کارشناسان و منابع را مورد بررسی قرار می‌دهد

2‌ زمان دربرگيرنده كتاب: 12/1362 تأسیس ـ 28/7/1369 انحلال اردوگاه

3.‌ همکاران تحقیق: عابدینی، سمانه ـ مؤمن‌دوست، اکرم

4. آزادگانی که از مطالب و یا مصاحبه‌های آنها در تألیف این کتاب استفاده شده است:

آرامی، سیدنعمت‌الله ـ آقایی‌فروشانی، حسن‌علی ـ ابراهیم‌بیگی، محمدحسین ـ ابطحی، سیدفضل‌الدین ـ ابطحی، محمدرضا ـ احمدی، احمد ـ احمدی، علیرضا ـ اسکافی، محمدجواد ـ اکبرنیا، حمید ـ اکبری‌پاوایی، امرالله ـ اکرامی‌فرد، حمیدرضا ـ انجیدنی، حسن ـ باقری، رضا ـ بختیاری، مرتضی ـ برزگری، ضیاءالدین ـ بهمن‌پور، سهراب ـ بیدخوری، عباس ـ پردل، محمدعلی ـ پهلوان‌مقدم، محمود ـ توکلی، جعفر ـ جابریان‌اصل، جلال ـ جعفری، عباس ـ جعفری، قاسم ـ جعفری‌پور، علی ـ حاتمی، سیاووش ـ خاتمی، شکرالله ـ دادخواه، محمدابراهیم ـ دانشفر، علیرضا ـ درچئی، سیدهاشم ـ دروگر، یحیی ـ درویش، غلام ـ رازقی‌رستمی، فرج‌الله ـ ربی، شعبان ـ رحمانی، محمدرضا‌ ـ رضایی‌آدریانی، باقر ـ روغنی، اردشیر ـ زنگنه، داوود ـ ژیان‌پسندیده، ابوالقاسم ـ سایه‌آفتابی، جعفر ـ سراج‌، علی‌اکبر ـ شائق، محمدرضا ـ شریفات، مهدی ـ شفیعی، عباس ـ صابری، کریم ـ صالحی‌مفرد، علی‌اصغر ـ ظریفی‌نیا، محسن ـ عرب، حسین ـ عسکری، نصرالله ـ علیئی، محمدباقر ـ عموشاهی، غلامحسین ـ غلامی، طعیمه ـ فاضلی‌نیا، محمدجواد ـ سخراوی، فاخر ـ فخلعی، محمدتقی ـ فرج‌پور، میکائیل ـ فرخی، عزیزالله ـ فردوس، علی ـ قائم‌پور، محمدعلی ـ قطبی، سیدمحسن ـ کریم‌زاده، غلامرضا ـ کریمی‌شرق، اسحاق ـ کسبی‌فریمانی، جواد ـ کشگر، علیقلی ـ کلانتری‌ثقفی، محمدحسین ـ محرر، جمال ـ محمدی، سیدمحمود ـ محمدی‌تبار، محمد ـ محمدزمانی، احمد ـ مفرح‌زاده ابوزیدآبادی، حسن ـ منصف، محمدحسین ـ مولودی، مسعود ـ مهاجر، بهرام ـ میرزاحسن‌سگوند، مرتضی‌‌ ـ نجاری، محمد ـ نظری، محمدعلی ـ نفر، سعید ـ نوروزی، علی ـ هادی، علی ـ هاشمی، علی‌اکبر ـ یزدی‌سودرجانی، قدرت‌الله ـ یوسفیان، رضا.