جلد ۲۵ اردوگاه ۲ ب موصل «موصل خیبری‌ها» ۲

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 25

الف) اطلاعات شناسنامه‌ای:

عنوان کتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد ۲۵

عنوان فرعی: اردوگاه ۲ب موصل «خیبری‌ها» II (دفتر دوم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

حروف‌چینی: ایلانلو، ندا ـ رستمی‌نخعی، فاطمه ـ حنفی، فریناز

صفحه‌آرایی: حسنی، هاله

ناظر اجرایی: شیروانی، علی‌اکبر

نمونه‌خوان: حقیری، لیلا ـ شریف‌خضری، فهیمه ـ ملکی، لیلا ـ رضایی، سارا

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: ۱۱۵۰

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداری در تهیه کتاب:

ـ نوع کتاب براساس عنوان و موضوع ۱٫ تحقیقی و پژوهشی ¡ ۲٫ خاطرات ¡ ۳٫ رمان □ ۴٫ سایر □

ـ روش استفاده از منابع ۱٫ اسنادی ¡ ۲٫ کتابخانه‌ای □ ۳٫ اسناد شفاهی ¡

ج) اطلاعات محتوایی کتاب:

۱٫ مندرجات کتاب:

این کتاب در ۱۱۳۵ صفحه، فصل‌های ۵، ۶ و ۷ اردوگاه ۲ب موصل با نام‌های مجموعه گزارش‌های صلیب‌سرخ، تشکیلات فرماندهی بعثی اردوگاه، تشکیلات فرماندهی اسرای ایرانی اردوگاه اسرا را مورد بررسی قرار می‌دهد.

۲٫‌ زمان دربرگیرنده کتاب: ۱۲/۱۳۶۲ تأسیس ـ ۲۸/۵/۱۳۶۹ انحلال اردوگاه

۳٫‌ همکاران تحقیق: عابدینی، سمانه ـ مؤمن‌دوست، اکرم

۴٫ آزادگانی که از مطالب و یا مصاحبه‌های آنها در تألیف این کتاب استفاده شده است:

آرامی، سیدنعمت‌الله ـ آقایی‌فروشانی، حسن‌علی ـ ابراهیم‌بیگی، محمدحسین ـ ابطحی، سیدفضل‌الدین ـ ابطحی، محمدرضا ـ احمدی، احمد ـ احمدی، علیرضا ـ اسکافی، محمدجواد ـ اکبرنیا، حمید ـ اکبری‌پاوایی، امرالله ـ اکرامی‌فرد، حمیدرضا ـ انجیدنی، حسن ـ باقری، رضا ـ بختیاری، مرتضی ـ برزگری، ضیاءالدین ـ بهمن‌پور، سهراب ـ بیدخوری، عباس ـ پردل، محمدعلی ـ پهلوان‌مقدم، محمود ـ توکلی، جعفر ـ جابریان‌اصل، جلال ـ جعفری، عباس ـ جعفری، قاسم ـ جعفری‌پور، علی ـ حاتمی، سیاووش ـ خاتمی، شکرالله ـ دادخواه، محمدابراهیم ـ دانشفر، علیرضا ـ درچئی، سیدهاشم ـ دروگر، یحیی ـ درویش، غلام ـ رازقی‌رستمی، فرج‌الله ـ ربی، شعبان ـ رحمانی، محمدرضا‌ ـ رضایی‌آدریانی، باقر ـ روغنی، اردشیر ـ زنگنه، داوود ـ ژیان‌پسندیده، ابوالقاسم ـ سایه‌آفتابی، جعفر ـ سراج‌، علی‌اکبر ـ شائق، محمدرضا ـ شریفات، مهدی ـ شفیعی، عباس ـ صابری، کریم ـ صالحی‌مفرد، علی‌اصغر ـ ظریفی‌نیا، محسن ـ عرب، حسین ـ عسکری، نصرالله ـ علیئی، محمدباقر ـ عموشاهی، غلامحسین ـ غلامی، طعیمه ـ فاضل‌نیا، محمدجواد ـ سخراوی، فاخر ـ فخلعی، محمدتقی ـ فرج‌پور، میکائیل ـ فرخی، عزیزالله ـ فردوس، علی ـ قائم‌پور، محمدعلی ـ قطبی، سیدمحسن ـ کریم‌زاده، غلامرضا ـ کریمی‌شرق، اسحاق ـ کسبی‌فریمانی، جواد ـ کشگر، علیقلی ـ کلانتری‌ثقفی، محمدحسین ـ محرر، جمال ـ محمدی، سیدمحمود ـ محمدی‌تبار، محمد ـ محمدزمانی، احمد ـ مفرح‌زاده ابوزیدآبادی، حسن ـ منصف، محمدحسین ـ مولودی، مسعود ـ مهاجر، بهرام ـ میرزاحسن‌سگوند، مرتضی‌‌ ـ نجاری، محمد ـ نظری، محمدعلی ـ نفر، سعید ـ نوروزی، علی ـ هادی، علی ـ هاشمی، علی‌اکبر ـ یزدی‌سودرجانی، قدرت‌الله ـ یوسفیان، رضا.