جلد ۱۲ اسارت و آزادگان به روایت تصویر ۴

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 12

الف) اطلاعات شناسنامه‌ای:

عنوان کتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد ۱۲

عنوان فرعی: اسارت و آزادگان به روایت تصویر IV (دفتر چهارم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

همکاران تحقیق: –

صفحه‌آرایی: رستمی‌نخعی، فاطمه

ناظر اجرایی: شیروانی، علی‌اکبر

نمونه‌خوان: –

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: ۱۱۵۵

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداری در تهیه کتاب:

ـ نوع کتاب براساس عنوان و موضوع ۱٫ تحقیقی و پژوهشی ¡ ۲٫ خاطرات □ ۳٫ رمان □ ۴٫ سایر □

ـ روش استفاده از منابع ۱٫ اسنادی ¡ ۲٫ کتابخانه‌ای □ ۳٫ اسناد شفاهی □

ج) اطلاعات محتوایی کتاب:

۱٫ مندرجات کتاب:

این کتاب در ۱۱۴۰ صفحه شامل تصاویر پرسنلی آزادگانی است که نام‌خانوادگی آنها از حروف «د تا غ» با درج اطلاعات اولیه می‌باشد و ادامه اسامی و تصاویر آنها در جلد بعدی درج گردیده است.

۲٫‌ زمان دربرگیرنده کتاب: ۱۳۷۵ ـ ۱۳۵۸

۳٫‌ سایر توضیحات ضروری (در صورت نیاز): ـ