نامه‌ها سفیران مقاومت

کتاب نامه ها سفیران مقاومت

کتاب مزبور که به مناسبت هفتمین سالگرد ورود آزادگان به میهن اسلامی توسط دفتر پژوهش و انتشارات ستاد آزادگان و زیر نظر عباسعلی وکیلی تهیه و در سال ۱۳۷6 توسط همان ستاد چاپ شده است، مشتمل است بر دو بخش که بخش اول از چگونگی ارتباط و کسب خبر در اسارت توسط اسرای ایرانی و نیز قوانین بین‌المللی در این خصوص سخن به میان می‌آورد و…

الف) اطلاعات شناسنامه‌ای

عنوان کتاب: نامه‌ها، سفیران مقاومت

عنوان روی جلد کتاب: نامه‌ها، سفیران مقاومت

عنوان فرعی:  ـ

جلد: ـ

نام‌خانوادگی، نام نویسنده (پدیدآورنده): گروه تحقیق و نویسندگان دفتر پژوهش

(ده نمکی، مسعود و قاسم‌خانی، محمد و هاتفی، ایرج و موسوی، سیدمهدی و کاکا، رضا و کاظم‌زاده، احمد)

محل نشر: تهران

ناشر: معاونت فرهنگی ستاد آزادگان

سال نشر: ۱۳۷6

فروست: خاکریز پنهان ۱۳

طبقه بندی: ـ

نام‌خانوادگی، نام مترجم: ـ

نام‌خانوادگی، نام بازنویسی‌کننده: ـ

نام‌خانوادگی، نام ویراستار: ـ

نام‌خانوادگی، نام مصاحبه‌کننده: ـ

حروفچینی و صفحه‌آرایی: ـ

طراح جلد: ـ

لیتوگرافی: چاپخانه سکه

نوبت چاپ: اول

شمارگان: 5۰۰۰ نسخه

قیمت پشت جلد: ۷۰۰۰ ریال

قطع: رقعی

تعداد صفحات: ۳6۳ صفحه

شماره شابک: ـ

آدرس و تلفن ناشر: تهران، خیابان شریعتی، خیابان ملک، پلاک ۳۲، تلفن: 64ـ ۷5۰۰۰6۳

شماره و محل نگهداری در اسناد ملی: معاونت فرهنگی ستاد آزادگان

 

ب) منابع و مآخذ مورد بهره‌برداری در تهیه کتاب

ـ نوع کتاب بر اساس عنوان و موضوع:۱. تحقیقی و پژوهشی □ ۲. خاطرات ■ ۳. رمان □ 4. سایر □

ـ روش استفاده از منابع: 1. اسنادی □ 2. کتابخانه‌ای □ 3. اسناد شفاهی ■

 

ج) اطلاعات محتوایی کتاب

۱- مندرجات کتاب:

این کتاب در ۳6۳ صفحه و در دو بخش تهیه و تنظیم شده است:

بخش اول: ارتباط و کسب خبر در اسارت، قوانین بین‌المللی، ارتباط و کسب خبر

بخش دوم: نامه‌ها: ۱. نامه به آفتاب ۲. درد فراق ۳. سفیران مقاومت

 

۲- خلاصه‌ای از محتوای کتاب:

کتاب مزبور که به مناسبت هفتمین سالگرد ورود آزادگان به میهن اسلامی توسط دفتر پژوهش و انتشارات ستاد آزادگان و زیر نظر عباسعلی وکیلی تهیه و در سال ۱۳۷6 توسط همان ستاد چاپ شده است، مشتمل است بر دو بخش که بخش اول از چگونگی ارتباط و کسب خبر در اسارت توسط اسرای ایرانی و نیز قوانین بین‌المللی در این خصوص سخن به میان می‌آورد و بخش دوم نیز به نامه‌ها در ۳ بخش ۱. نامه به آفتاب ۲. نامه اسرا در درد فراق حضرت امام (ره) و تعداد ۲۰ مورد برای خانواده‌هایشان ۳. نامه‌های سفیران مقاومت (اسرا) به خانواده‌هایشان جهت اطلاع از وضعیت سلامت و دعوت به صبر و بردباری به 5۱ تن از آزادگان، می‌پردازد.

 

۳- زمان دربرگیرنده کتاب:

1369 ـ 1359

 

۴- سایر توضیحات ضروری (در صورت نیاز):

این کتاب اطلاعات بسیار جامعی از وضعیت مکاتبه اسرا با خانواده خویش و نحوه ارتباط و کسب خبر اسارت به  پژوهشگر و محقق می‌دهد.