فرهنگ اصطلاحات در اسارت

کتاب فرهنگ اصطلاحات در اسارت

کتاب مزبور، پنجمین کتاب از مجموعه خاکریز پنهان است که توسط دفتر پژوهش و انتشارات ستاد آزادگان و زیر نظر ریاست ستاد آزادگان، عباسعلی وکیلی تهیه و به چاپ رسیده است و مشتمل بر دو بخش است که بخش اول، دربرگیرنده فرهنگ اصطلاحات اسرای ایرانی در اردوگاه‌های رژیم عراق است که از مجموع ۴۰۰ اصطلاح رایج در اردوگاه‌های مختلف و بر اساس حروف الفبا تهیه شده است و اولین کار پژوهشی در این زمینه به حساب می‌آید…

الف) اطلاعات شناسنامه‌ای

عنوان کتاب: فرهنگ اصطلاحات و تعابیر اسرای ایرانی در عراق

عنوان روی جلد کتاب: فرهنگ اصطلاحات و تعابیر اسرای ایرانی در عراق

عنوان فرعی: ـ

جلد: پنجم

نام‌خانوادگی، نام نویسنده (پدیدآورنده): دفتر پژوهش و انتشارات ستاد رسیدگی به امور آزادگان

(ده نمکی، مسعودو قاسم‌خانی، محمد و هاتفی، ایرج و موسوی، سیدمهدی و کاکا، رضاو کاظم‌زاده، احمد)

محل نشر: تهران

ناشر: ستاد رسیدگی به امور آزادگان

سال نشر: ۱۳۷4

فروست: ـ

طبقه‌بندی: ـ

نام‌خانوادگی، نام مترجم: ـ

نام‌خانوادگی، نام بازنویسی‌کننده: ـ

نام‌خانوادگی، نام ویراستار: ـ

نام‌خانوادگی، نام مصاحبه‌کننده: ـ

حروفچینی و صفحه‌آرایی: دفتر طرح و اجرای کتاب

طراح جلد: ـ

لیتوگرافی: دفتر طرح و اجرای کتاب

نوبت چاپ: اول

شمارگان: 5۰۰۰ نسخه

قیمت پشت جلد: ۲۰۰۰ ریال

قطع: جیبی

تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه

شماره شابک: ـ

آدرس و تلفن ناشر: تهران، خیابان شریعتی، خیابان ملک، پلاک ۳۲ ستاد آزادگان تلفن: 64 ـ ۷5۰۰۰6۳

شماره و محل نگهداری در اسناد ملی: معاونت فرهنگی ستاد رسیدگی به امور آزادگان

 

ب) منابع و مآخذ مورد بهره‌برداری در تهیه کتاب

ـ نوع کتاب بر اساس عنوان و موضوع:۱. تحقیقی و پژوهشی □ ۲. خاطرات ■ ۳. رمان □ 4. سایر □

ـ روش استفاده از منابع: 1. اسنادی □ 2. کتابخانه‌ای □ 3. اسناد شفاهی ■

 

ج) اطلاعات محتوایی کتاب

۱- مندرجات کتاب:

کتاب مذکور در ۱۷۰ صفحه مصور و تحت عناوین ذیل تهیه و چاپ رسیده است:

بخش اول: الفاظ و اصطلاحات به ترتیب حروف الفبا؛ بخش دوم: ضمایم دربرگیرنده: درجات نظامی ارتش عراق، تعابیر آشنا، حقوق ماهیانه اسرا بر حسب درجه، فهرست الفبایی اصطلاحات تعابیر.

 

۲- خلاصه‌ای از محتوای کتاب:

کتاب مزبور، پنجمین کتاب از مجموعه خاکریز پنهان است که توسط دفتر پژوهش و انتشارات ستاد آزادگان و زیر نظر ریاست ستاد آزادگان، عباسعلی وکیلی تهیه و به چاپ رسیده است و مشتمل بر دو بخش است که بخش اول، دربرگیرنده فرهنگ اصطلاحات اسرای ایرانی در اردوگاه‌های رژیم عراق است که از مجموع 4۰۰ اصطلاح رایج در اردوگاه‌های مختلف و بر اساس حروف الفبا تهیه شده است و اولین کار پژوهشی در این زمینه به حساب می‌آید، مجموعه مذکور که بر اساس شرایط زندگی اسرای ایرانی در اسارت رژیم عراق و بر اساس فرهنگ‌سازی متناسب با جوّ حاکم بر آن تهیه شده، نشان‌دهنده شادابی روح ایمان و اعتقاد عمیق اسرا به آرمان‌های مقدس نظام جمهوری اسلامی است. در بخش دوم (ضمایم) به درجات نظامی ارتش عراق به همراه شکل آن و برخی از تعابیر و الفاظی آشنا که به گوش اسرا در طول ایام اسارتشان رسیده بود، حقوق ماهیانه اسرا بر حسب درجه و فهرست الفبایی اصطلاحات و تعابیر آمده است.

 

۳- زمان دربرگیرنده کتاب:

1369 ـ 1359

 

۴- سایر توضیحات ضروری (در صورت نیاز):

کتاب مذکور که به صورت جیبی و دربرگیرنده تعابیر و اصطلاحات اسیران ایرانی در عراق است، می‌تواند پایه‌ای بسیار مناسب برای شروع و تهیه (بسیط) دایرة‌المعارف اسارت باشد و کتاب مذکور بیشتر جنبه پژوهشی دارد تا نقل خاطره و کتابی جامع و دارای اهمیت است.