جلد ۶۸ اردوگاه ۱۷ تکریت «مخربین» ۲

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 68

الف) اطلاعات شناسنامه‌ای:

عنوان کتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد ۶۸

عنوان فرعی: اردوگاه ۱۷ تکریت «مخربین» II (دفتر دوم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

حروف‌چینی: مخانیک‌بابایی، افسانه‌ ـ مهرنام، سحر ـ رستمی، مریم

صفحه‌آرایی: رستمی‌نخعی، فاطمه

ناظر اجرایی: شیروانی، علی‌اکبر

نام خانوادگی، نام نمونه‌خوان: رضایی، زهره ـ حقگو، فاطمه

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: ۹۴۰

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداری در تهیه کتاب:

ـ نوع کتاب براساس عنوان و موضوع ۱٫ تحقیقی و پژوهشی ¡ ۲٫ خاطرات ¡ ۳٫ رمان □ ۴٫ سایر □

ـ روش استفاده از منابع ۱٫ اسنادی ¡ ۲٫ کتابخانه‌ای □ ۳٫ اسناد شفاهی ¡

ج) اطلاعات محتوایی کتاب:

۱٫ مندرجات کتاب:

این کتاب در ۱۰۰۰صفحه فصل‌های ۸ ، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ اردوگاه ۱۷ تکریت با نام‌های معرفی برخی از چهره‌های شاخص و معروف اردوگاه، شهدا و متوفیان اردوگاه، تقویم اردوگاهی، آلبوم اردوگاهی و فهرست محققان، کارشناسان و منابع اردوگاه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

۲٫‌ زمان دربرگیرنده کتاب: ۴/۱۳۶۸ تأسیس ـ ۶/۱۳۶۹ انحلال اردوگاه

۳٫‌ همکاران تحقیق: فیاضی‌پارچین، ملیحه ـ محمدی، محبوبه ـ عبدالوهابی، بتول ـ شیرمحمدی، سکینه

۴٫ آزادگانی که از مطالب و یا مصاحبه‌های آنها در تألیف این کتاب استفاده شده است:

آذرمی، ابوالقاسم ـ آصفی، خسرو ـ احمدی‌نیا، علیرضا ـ ارقند، ابوالفضل ـ اسکندری، حسین ـ اسماعیلی، مفید ـ اسلامی، حسین ـ اعلایی، فرهاد ـ امجدیان، باقر ـ انجیدانی، حسن ـ بهزادی، نعمت‌الله ـ بنی‌هاشمی، سیدحبیب‌الله ـ توتونچیان، مهدی ـ جابری، مهدی ـ جهانبخش، محمود ـ حاج‌نصرالله‌مفرد، سعید ـ حسن‌پور، علی ـ حسینی‌شیطوری، سیدعلی ـ خاموشی، سیدحسن ـ خرم، ناصر ـ خلیل‌پور، حسن ـ زبرجدی، حسن ـ سجاده‌چی، عارف ـ سروعلی، آیت‌الله ـ سیدحسن‌تهرانی، سیدمهدی ـ سیف‌اللهی، علی ـ شاهین، عبدالحسین ـ شیرزادخانی، مرتضی ـ طاهری، علی ـ ظفر، محمدرضا ـ عالی، مهدی ـ عاملی، هاشم ـ عباس‌نژاد، جعفر ـ عرفانی، علی‌اکبر ـ علی‌عسگری، مهدی ـ عسگری، نصرالله ـ عظیمی، علی‌مردان ـ غفاری، حسین ـ فتحی، حسین ـ فردوسی، نورالله ـ قانع، محمدحسن ـ قلیچ‌خانی، اسماعیل ـ کائینی، محمدرضا ـ کریمیان‌مفرد، داوود ـ کندری، صفر ـ مال‌امیر،کرمعلی‌ـ‌ مجاهدی، محمدـ محمودی‌مظفر، علیرضا ـ مسکار، مجتبی ـ معصوم، حبیب‌الله ـ موسوی، سیداحمد ـ مومنی، محمد ـ میرزازاده‌حسینی، سیدرضا ـ میرزایی، حمید ـ ناصری (حنیفر)، کاظم ـ نبوی، سیدمرتضی ـ نصیری، ابراهیم ـ نوایی‌پور، عظیم ـ ولیان، قنبرعلی ـ هزاوه‌، مسعود.