جلد ۶۵ اردوگاه ۱۵ تکریت ۲

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 65

الف) اطلاعات شناسنامه‌ای:

عنوان کتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد ۶۵

عنوان فرعی: اردوگاه ۱۵ تکریت II (دفتر دوم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

حروف‌چینی: مخانیک‌بابایی، افسانه ـ استاد هاشمی، مهناز ـ رستمی، مریم

صفحه‌آرایی: مخانیک‌بابایی، افسانه

ناظر اجرایی: شیروانی، علی‌اکبر

نمونه‌خوان: امیدبخش، صدیقه ـ حقگو، فاطمه

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: ۶۱۲

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداری در تهیه کتاب:

ـ نوع کتاب براساس عنوان و موضوع ۱٫ تحقیقی و پژوهشی ¡ ۲٫ خاطرات ¡ ۳٫ رمان □ ۴٫ سایر □

ـ روش استفاده از منابع ۱٫ اسنادی ¡ ۲٫ کتابخانه‌ای □ ۳٫ اسناد شفاهی ¡

ج) اطلاعات محتوایی کتاب:

۱٫ مندرجات کتاب:

این کتاب در ۶۰۵ صفحه، فصل‌های۸ ، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ اردوگاه ۱۵ تکریت با نام‌های معرفی برخی از چهره‌های شاخص و معروف اردوگاه، شهدا و متوفیان اردوگاه، تقویم اردوگاهی، آلبوم اردوگاهی و فهرست محققان،کارشناسان و منابع اردوگاه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

۲٫‌ زمان دربرگیرنده کتاب: ۵/۱۳۶۷ تأسیس ـ ۶/۱۳۶۹ انحلال اردوگاه

۳٫‌ همکاران تحقیق: شیخی، مرضیه ـ کرمانی، سمیرا ـ صفی‌خانی، ثمر

۴٫ آزادگانی که از مطالب و یا مصاحبه‌های آنها در تألیف این کتاب استفاده شده است:

آبنویسان، ژریرار ـ آجیلی، منوچهر ـ آب‌نیکی، رضا ـ آزادی، احمد ـ آشفته، محرمعلی ـ آل‌سیوف، فرید ـ ابراهیم‌نواز، نریمان ـ ابولی‌پورکانی، محمود ـ احمدزاده، میکائیل ـ اصغری، علیرضا ـ اکبرآبادی، خداکرم ـ انتظاری، شهرام ـ امیری، منوچهر ـ امیری، علی ـ امیری، داوود ـ انارکی، غلامرضا ـ ایران دوست، احمد ـ بادی، مهیا ـ برادران، علی‌اکبر ـ بسامی، حاج‌صحبت ـ بیات، حمید ـ بقال‌خرم، سیاوش ـ پارسانیا، محمد ـ پازوکی، حسین ـ پروز، محمود ـ پورطیب، طیمز ـ پورعلی، محمدرضا ـ تدین‌نبوی، سیدمحمدرضا ـ توسلی‌نوروزی، حمزه ـ تیموری، میرزااحمد ـ جاسمی، سیدمجتبی ـ جلیلی‌میلانی، رسول ـ جهان‌بین، رجب ـ جهانده، بهروز ـ حسینی، محمود ـ حسینی، میریعقوب ـ حقیقت، کاووس ـ حیدری، علی‌اشرف ـ حیدری، علی‌حسین ـ خیرخواه، احمد ـ دارایی، رحمان ـ داوودی‌پاد، عباس ـ دلف‌لویمی، بدیر ـ دوست‌وندی، علیرضا ـ رحمانی، موسی ـ رحیمی، رحیم‌راد ـ رضایی، علیرضا ـ رضوانی، اسحاق ـ زارعی، اناب‌الله ـ زینلی، محمد ـ ستاره‌دان، میرداماد ـ ستوده، داوود ـ سالاری، سعید ـ سلطانی، مسعود ـ سلیمانی، سیدعلی‌اکبرـ صادقیان، سیاوش ـ شمشاد، محمود ـ عبدالملکی، صفر ـ عظیمی، محمدرضا ـ فتحی، محمد ـ فولادی‌ایجانی، غلامرضا ـ قاسمی، حسین ـ کاهه، حسین ـ کاشانی، بهمن ـ کرانی، هادی ـ کریمی، جعفر ـ کریمی، ابراهیم ـ کوه‌گرد، سیاوش ـ کیانفر، اسدالله ـ کیانی‌نژاد، عسگر ـ گرمابی، حسین ـ لطفی‌مطلق، داوود ـ لکرایی، خداداد ـ مبارکی، پرویز ـ مباشری، پرویز ـ محبوبی‌ینه، محسن ـ محمدی، علی ـ محمدی‌فدادجان، رضا ـ محمدی، احمد ـ مرادی، حمید ـ مسلمی، علیرضا ـ ملک‌الکتاب‌خیابانی، حسین ـ ملکی، بهزاد ـ مهربان، رامین ـ مؤمنی، عیدی ـ میرجلیلی، محمد ـ ورمزیار، علی‌اکبر ـ یاری، مجتبی ـ یزدانی، محمدرضا ـ ناصرخیر، شهرام ـ نجفی، بهزاد ـ کرمی، علی‌اکبر.