جلد ۵۴ اردوگاه ۹ ب رمادی «رمادی۳» ۲

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 54

الف) اطلاعات شناسنامه‌ای:

عنوان کتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد ۵۴

عنوان فرعی: اردوگاه ۹ ب رمادی «رمادی ۳» II (دفتر دوم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

حروف‌چینی: مخانیک‌بابایی، افسانه ـ مهرنام، سحر

صفحه‌آرایی: میرزایی، اعظم

ناظر اجرایی: شیروانی، علی‌اکبر

نمونه‌خوان: ربی، اکرم ـ حقگو، فاطمه

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: ۶۸۱

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداری در تهیه کتاب:

ـ نوع کتاب براساس عنوان و موضوع ۱٫ تحقیقی و پژوهشی ¡ ۲٫ خاطرات ¡ ۳٫ رمان □ ۴٫ سایر □

ـ روش استفاده از منابع ۱٫ اسنادی ¡ ۲٫ کتابخانه‌ای □ ۳٫ اسناد شفاهی ¡

ج) اطلاعات محتوایی کتاب:

۱٫ مندرجات کتاب:

این کتاب در ۶۱۰ صفحه، فصل‌های‌۸ ، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ اردوگاه ۹ب رمادی با نام‌های: معرفی برخی از چهره‌های شاخص و معروف اردوگاه، شهدا و متوفیان اردوگاه، آلبوم اردوگاهی و فهرست محققان، کارشناسان و منابع را مورد بررسی قرار می‌دهد.

۲٫‌ زمان دربرگیرنده کتاب: ۲/۱۳۶۵ تأسیس ـ ۳/۶/۱۳۶۹ انحلال اردوگاه

۳٫‌ همکاران تحقیق: عزیزی، آیدا ـ فیاضی‌پارچین، ملیحه ـ ژاله‌کریمیان ـ فهیمه

۴٫ آزادگانی که از مطالب و یا مصاحبه‌های آنها در تألیف این کتاب استفاده شده است:

آب‌ورزیده، ابوالفضل ـ آئینه‌وند، علی‌اکبر ـ احمدی، محمدرضا ـ اسدی، یدالله ـ اسدی‌غفور، احمد ـ اسکندرزاده، علیرضا ـ اسمی، اکبر ـ اصغری، حسین ـ اعزاز، حسین ـ بهروز، بهادر ـ ترکمانه، داوود ـ ثوابی، بیوک ـ جساس، غلامحسین ـ جلالی، ابوالفضل ـ چهارلنگی، مجید ـ حاج‌نصرالله‌فرد، سعید ـ حسین نژاد‌طرقبه، محمد ـ حضرتی، علی ـ حیدر، رضا ـ دولت‌آبادی، محمود ـ رحیمی، عادل ـ راسخ‌رزم، رضا ـ رستمیان ـ علیجان ـ رهبر، حسین ـ سعیدی، حسن ـ سلسبیلی، هادی ـ سلطان‌تویه، محمدحسین ـ شاکری‌فرد، حسین ـ شهولی، فرهاد ـ شعبانی، ابراهیم ـ شمسینی‌غیاثوند، شمس‌الله ـ صیدافکن، علیرضا ـ علیزاده‌فردشیرازی، علیرضا ـ علیکاهی، محمدرضا ـ عیسی‌مراد، ابوالقاسم ـ فلاح، اسماعیل ـ کاظمی‌کرجی، پرویز ـ کندری، صفر ـ محمودی‌مظفر، علیرضا ـ مرسلی، ناصر ـ مقصودی، محمدرضا ـ مهدوی‌فخر، اسماعیل ـ میرزازاده‌حسینی، سیدرضا ـ میری، سیدعبدالرسول ـ میری، محمود ـ نایبی، علی‌اکبر ـ نبی‌لو، محمدرضا ـ نوایی‌پور، عظیم ـ وجدان‌پورلنگرودی، محسن ـ ویسی‌میانکی، اسماعیل ـ هاشمی، قاسم ـ یارالهی، داراب ـ یحیی، داریوش ـ یوسفی، محسن.