جلد ۴ اسارت و آزادگان در جراید ۳

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 4

الف) اطلاعات شناسنامه‌ای:

عنوان کتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد ۴

عنوان فرعی: اسارت و آزادگان در جراید III (دفتر سوم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

همکاران تحقیق: ترابی، محسن ـ رحمان‌زاده، مهدیه ـ صبور، مرجان ـ امانی، لیلا

حروف‌چینی: مهرنام، سحر

صفحه‌آرایی: رستمی‌نخعی، فاطمه

ناظر اجرایی: شیروانی، علی‌اکبر

نمونه‌خوان: رضایی، زهره ـ شریف‌خضری، فهیمه

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات:۱۱۲۱

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداری در تهیه کتاب:

ـ نوع کتاب براساس عنوان و موضوع ۱٫ تحقیقی و پژوهشی ¡ ۲٫ خاطرات □ ۳٫ رمان □ ۴٫ سایر □

ـ روش استفاده از منابع ۱٫ اسنادی ¡ ۲٫ کتابخانه‌ای ¡ ۳٫ اسناد شفاهی □

ج) اطلاعات محتوایی کتاب:

۱٫ مندرجات کتاب:

این کتاب در ۱۱۰۵ صفحه شامل مجموعه‌ای از روزنامه‌های چاپ شده در مورد روند آزادسازی اسرای هر دو کشور، نقل خاطرات آزادگان از اردوگاه‌های ارتش بعث و آغاز تحصیل و اشتغال آزادگان از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲ می‌باشد.

۲٫‌ زمان دربرگیرنده کتاب: ۱۳۷۲ ـ ۱۳۷۰

۳٫‌ سایر توضیحات ضروری (در صورت نیاز): ـ