جلد ۲۹ اردوگاه ۳ الف و ب موصل «موصل کوچک» ۲

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 29

الف) اطلاعات شناسنامه‌ای:

عنوان کتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد ۲۹

عنوان فرعی: اردوگاه ۳ الف و ۳ ب موصل «موصل کوچک» II (دفتر دوم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

حروف‌چینی: مخانیک‌بابایی، افسانه ـ حسنی، هاله ـ استادهاشمی، مهناز ـ رستمی، مریم

صفحه‌آرایی: رستمی‌نخعی، فاطمه

ناظر اجرایی: شیروانی، علی‌اکبر

نمونه‌خوان: رضایی، زهره

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: ۹۳۱

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداری در تهیه کتاب:

ـ نوع کتاب براساس عنوان و موضوع ۱٫ تحقیقی و پژوهشی ¡ ۲٫ خاطرات ¡ ۳٫ رمان □ ۴٫ سایر □

ـ روش استفاده از منابع ۱٫ اسنادی ¡ ۲٫ کتابخانه‌ای □ ۳٫ اسناد شفاهی ¡

ج) اطلاعات محتوایی کتاب:

۱٫ مندرجات کتاب:

این کتاب در ۶۵۵ صفحه، فصل‌های ۸ ، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ اردوگاه ۳ الف و ۳ ب موصل با نام‌های معرفی برخی از چهره‌های شاخص و معروف اردوگاه، شهدا و متوفیان اردوگاه، تقویم اردوگاهی، آلبوم اردوگاهی و فهرست محققان،کارشناسان و منابع را مورد بررسی قرار می‌دهد

۲٫‌ زمان دربرگیرنده کتاب: ۹/۱۳۶۲ تأسیس ـ ۱۲/۱۳۶۲ انحلال اردوگاه ۳ الف موصل

۲۴/۱/۱۳۶۱ تأسیس(اردوگاه ۳ الف موصل) ـ ۲۳/۴/۱۳۶۷ انحلال اردوگاه ۳ ب موصل

۳٫‌ همکاران تحقیق: محمدی، محبوبه ـ ژاله‌کریمیان، فهیمه ـ ده‌پائینی، طاهره ـ منصوری‌آریا، زهرا ـ نعمتی، عاطفه ـ برخوردای، مهسا (اردوگاه ۳ ب موصل)

۴٫ آزادگانی که از مطالب و یا مصاحبه‌های آنها در تألیف این کتاب استفاده شده است:

احمدی، علیرضا ـ اکبری، محسن ـ بنی‌هاشمی، سیدحبیب ـ روزبهانی، احمد ـ شهسواری، مهدی ـ علیئی، محمدباقر ـ قره‌باغی، ناصر (اردوگاه ۳ الف موصل)

آجرلو، احمد ـ آل‌کثیر، حسین ـ احمدی، حسین ـ اقدامی، محمود ـ باریکانی، سیدشجاع ـ جیشی، عبدالله ـ جمشیدی اردشیری، محمدحسن ـ حق‌شناس، محمد ـ حق‌نگهدار، محمدنبی ـ دباغ‌پور، نادر ـ دولتی، امیر ـ رحمانیان، عبدالمجید ـ رفیعی‌زاده، علی ـ زارعی، علی ـ سعیدی، نصرالله ـ شکیبا، مسعود ـ شمس‌اللهی، عبدالحمید ـ شملی، رضا ـ صالحی، عبدالحسین ـ عباسی، عزیزالله ـ عباسی، محمدباقر ـ عسگری، محمدرضا ـ عطایی، سیامک ـ علی‌حسنی، یونس ـ عمادی، سیدرسول ـ سخراوی، فاخر ـ معیاری، محمد ـ منوچهری، مجید ـ میرشمسی، محمدرضا ـ نادری، محمود ـ ناظم، قدرت‌الله ـ نوتاش، عبدالامیر ـ هاشمی، علی‌اکبر (اردوگاه ۳ ب موصل)