جلد ۲۰ اردوگاه ۱ موصل «موصل بزرگ» ۳

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 20

الف) اطلاعات شناسنامه‌ای:

عنوان کتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد ۲۰

عنوان فرعی: اردوگاه ۱ موصل «موصل بزرگ» III (دفتر سوم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

حروف‌چینی: حسنی، هاله ـ رستمی، مریم ـ اسماعیلی، مریم

صفحه‌آرایی: کریمی، فاطمه

ناظر اجرایی: شیروانی، علی‌اکبر

نمونه‌خوان: رضایی، زهره ـ باغبانی‌ماهر، آمنه

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: ۷۸۵

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداری در تهیه کتاب:

ـ نوع کتاب براساس عنوان و موضوع ۱٫ تحقیقی و پژوهشی ¡ ۲٫ خاطرات ¡ ۳٫ رمان □ ۴٫ سایر □

ـ روش استفاده از منابع ۱٫ اسنادی ¡ ۲٫ کتابخانه‌ای □ ۳٫ اسناد شفاهی ¡

ج) اطلاعات محتوایی کتاب:

۱٫ مندرجات کتاب:

این کتاب در۷۵۶ صفحه فصل‌های ۱۰، ۱۱ و ۱۲ از اردوگاه ۱ موصل به ترتیب با نام‌های تقویم اردوگاهی، آلبوم اردوگاهی و فهرست محققان، کارشناسان و منابع را مورد بررسی قرار می‌دهد.

۲٫‌ زمان دربرگیرنده کتاب: ۱۳۶۱

۳٫‌ همکاران تحقیق: خانی، راحله ـ شیخی، مرضیه ـ منصوری‌آریا، زهرا

۴٫ آزادگانی که از مطالب و یا مصاحبه‌های آنها در تألیف این کتاب استفاده شده است:

آجرلو، احمد ـ آشنا‌، قادر ـ ابراهیمی، علی ـ اترشی، علی ـ احسانی‌فر، خسرو ـ اختری، سیاوش ـ اخلاقی، اصغر ـ اسکندری، محمدرضا ـ اسحاقی، محمد ـ اشتری، نوروز ـ اشکانی، حسن‌رضا ـ اصلاحی، فرهنگ ـ اکبری، فریدون ـ اوحدی، سعید ـ اورک ـ سیامک ـ باریکانی، شجاع ـ باغ‌میرانی، علی‌اکبر ـ برزیده، عبدالحسین ـ بیادی، رضا ـ پورهادی، حسین ـ پیرمرادیان، غلامعلی ـ تقی‌زاده، احمد ـ تقویان، محمدصادق ـ تکین، خسرو ـ ثابت‌پی، علی ـ جودکی، محمود ـ چتین، کریم ـ حاتمی‌تاجیک، علی ـ حاجی‌هاشمی، قدم‌علی ـ حسینی‌برنا، محمود ـ حقیقی، حبیب‌الله ـ خزایی، محمد ـ خسروی، کاظم ـ خسروی، مهدی ـ خسروی‌نژاد، عبدالرضا ـ جساس، غلام‌حسین، جیشی، عبدالله ـ دانایی، تقی ـ درچئی، سیدهاشم ـ درویش‌زاده، حسن ـ دستمالچی، احمد ـ دوست‌پرست، محمدعلی ـ راستی، محمد ـ ربانی، علی ـ رضایی، مرتضی ـ رضایی، سیدحسن ـ روزبهانی، احمد ـ زارع، اصغر ـ زین‌العابدینی، جعفر ـ ساجدی، محمود ـ ساکی، محمد ـ سردابی، مرتضی ـ سرگردان، قدیر ـ سلطانی، ابراهیم ـ سیاه‌سرانی، صدرالله ـ سیف‌اللهی، علی ـ شفیعی، عباس ـ شهرباف، عباس ـ شیروی، علیرضا ـ صادقی، قاسم ـ صادقی، حسین ـ صانعی‌کاشانی، عنایت‌الله ـ صداقت، عباس ـ طاهری، حسین ـ عبدالله‌زاده، قدم‌علی ـ عباسی، عزیزالله ـ عرب، محسن ـ عراقی، اکبر ـ علی‌دوست، علی ـ علی‌زادگان، مکی ـ علیئی، محمدباقر ـ فرامرزی، وجیه‌الله ـ فرج‌پور، محمدرضا ـ فلاحتی، عباس ـ فلاح‌ملامحمد، جبرائیل ـ قاسمی، غلامعلی ـ قره‌باغی، ناصر ـ قربانی، صفر ـ قریشی، سیدعباس ـ قم‌تپه، احمد ـ کرمی، احمدعلی ـ کیانی، بیژن ـ گودرزی، محمدعلی ـ لطفی، مهدی ـ مدارایی، غلام‌عباس ـ مدرسی، سیدمهدی ـ مهدوی، مسعود ـ میرسجادی، مصیّب ـ نجفی، مجید ـ نریمی‌سا، عیسی ـ نوایی‌پور، عظیم ـ نیکوفر، حسین ـ هابطی، محسن ـ هاشمی، داوود ـ هژبری، احمد